http://latviansociety.com/resources/Pictures/%20Biedribas%20Logo%20B.png?download

FILADELFIJAS BRĪVO LATVJU BIEDRĪBA
PHILADELPHIA SOCIETY OF FREE LETTS

Ziņas (News)

This page contains news and information relating to the members of the Philadelphia Society of Free Letts.
<< First  < Prev   1   2   3   4   5   Next >  Last >> 
 • 22 Apr 2019 10:08 PM | Anonymous


  (L-R: Laura Valdmane, Laila Bundza Gansert, Laris Krēsliņš, Laila Medne, Inta Grunde, Alise Pundure, Ēriks Mežgailis, Jānis Bundža, Māra Kubuliņa)

  Vēlamies paziņot jauno Filadelfijas Brīvo latvju biedrības valdes sastāvu. Visi valdes un revīzijaskomisijas locekļi ir brīvprātīgi izpalīgi,kas strādā pilnu laiku savās profesijās. 

  The Philadelphia Society of Free Letts would like to announce the newly elected Board of Directors and management. All Board and Auditing committee members are volunteers and donate their time and energy without compensation. 

   AMATS/ROLE  VĀRDS/NAME  E-PASTS/E-MAIL TEL. 
  Priekšniece / Chairman Laila Bundza Gansert lgansert@gmail.com 856.905.7543
  Priekšnieces vietnieks & Nama pārzinis/Vice Chairman & Facilities & Operations Manager Andris Mežgailis mezvista@comcast.net 484.390.0230
  Sekretāre / Secretary Alise Pundure alise.pundure@gmail.com 267.994.6662
  Kasieris & Nama īrēšanas pārzinis / Treasurer & Hall Rental Manager Jānis Bundža  janisbundza@yahoo.com  856.537.7206
  Kasieris & Nama īrēšanas pārzinis / Treasurer & Hall Rental Manager Ēriks Mežgailis  eriks9999@gmail.com  484.844.0022
  Kasiera Sekretāre / Financial Secretary Inta Grunde  igrunde@gmail.com 215.872.7289
  Kultūras nozare / Cultural Affairs Laila Medne lzmedne@yahoo.com 610.346.8524
  Biedrzine / Membership services Laura Valdmane laura.valdmanis@gmail.com 612.802.0350
  Mājas lapa & Audio vizuālais palīgs / Website & Audio visual Laris Krēsliņš lkreslins@gmail.com 917.446.3087
  Bāra pārvaldniece / Bar Manager Māra Kubuliņa piragi2@aol.com 610.955.7663
  Bāra pārvaldnieks / Bar Manager Ēriks Mežgailis eriks9999@gmail.com 484.844.0022
  Revīzijas komisija / Auditing committee Jolanta Mockus
  jopina3@yahoo.com 917.544.2033
  Revīzijas komisija / Auditing committee Valdis Bašens vbasens@live.com 610.789.4148
  Revīzijas komisija / Auditing committee Rasma Taumanis rasandra77@yahoo.com   N/A

 • 18 Sep 2018 1:34 AM | Deleted user


  Ja jau tik uz priekšu, tad ar joni.  Tā arī sanāca Filadelfijas Brīvo latvju biedrībai, Latvijas simtgadē uzsākot rudens sezonu bezmaz vai ar boksa viens-divi belzieniem pašmāju publikai:  8.septembrī ar 1970-o gadu Latvijas plakātu izstādi, kam sekoja 12. septembrī Jāņa Graubes, fonda „Namejs” dibinātāja, referāts par Krievijas hibrīdkara paņēmieniem.

  Kuplas publikas sanāca abiem sarīkojumiem, kas par spīti tik dikti atšķirīgajiem tematiem tomēr bija dziļākā plāksnē radniecīgas. Jo vesela virkne mūsu izcilo mākslinieku, toreiz vēl jauni, padomju apstākļos radīja spēcīgu simbolu un metaforu valodu, kurā, šodien atskatoties, sazīmējami agrīni dumpnieciski iedīgļi pret padomju realitāti.

  Septiņdesmitie bija mirklis laikā, kurā nebija vairs pilnīgi obligāti jāturas tikai pie socreālisma, un toreizējie plakātu mākslinieki, sludinot kultūras notikumus, zaļo ekoloģiskās intereses, vai miera kustību, izmantoja iespējas virzīt stagnējošu sabiedrību uz liberālāku skatījumu, vienlaicīgi vizuāli iestrādājot savos darbos arī latviskus elementus.

  Paldies izstādes kuratoram Uģim Nīgalam, kas, izvēloties no Sandras Milevskas kolekcijas plakātus, bija salicis veselu garu sienu Ilmāra Blumberga kultūras notikumu atspoguļojumu, pretējā pusē Laimoņa Šēnberga universālo cilvēka progresu cildinošo darbu, bet pa vidu uz stendiem vēl Nacionālā (agrāk Dramas) teātra mākslinieka Zemgala, šodienas prezidentu portretista Poļa, mākslinieku atvases Dimitera, ar unikāli atpazīstamo stilu apveltītā Pīgožņa, un vēl daudzu citu autoru darbus.

  Šī plakātistu brīvā izteiksme viennozīmīgi ir bijusi priekšvēstnese desmit gadu vēlāk radušās vides kustības plašajam iznācienam Latvijā, kas faktiski maskēja daudz nopietnākus, kaut vēl pagaidām slēptus, politiskus nolūkus. Jau astoņdesmito beigās šīs vēsmas izvirda politiskā sprādzienā, kas kulminēja Baltijas ceļā un Padomju Savienības sagrūšanā.  

  Šodien Latvijā politisko darbību nav vairs jāslēpj, bet pretinieks -- lai neteiktu atklāti ienaidnieks -- ir viens un tas pats. Latvijas Bruņoto spēku atvaļinātā ģenerālleitnanta Raimonda Graubes izcilo, saturā bagāto, datos balstīto referātu par Krievijas mediju manipulācijām varēja noklausīties sarīkojuma organizatores, Filadelfijas pensionāru kopas, dalībnieki un viesi, lielā mērā pateicoties Ģirta Zeidenberga rosībai kārtojot turneju pa ASV latviešu centriem.

  Pilns raksts šeit

 • 26 Aug 2018 2:50 PM | Deleted user

  TILTS rīko Latvijas ğenerālleitnanta (atv.) Raimonda Graubes septembŗa viesturneju ASV

  (raksta autore - Ingrīda Erdmane)

  Meli, viltus ziņas, dezinformācija, maldināt, mulsināt, sēt šaubas…. Nepaiet nedēļa, kad neredzu plašsaziņas līdzekļos Eiropā vai Ziemeļamerikā kādu rakstu par šo tēmu. Šī gada rudens ir īpaši būtisks, jo ir gaidāmas gan Latvijas Saeimas, gan ASV kongresa vēlēšanas, un demokratija ir cieši saistīta ar brīvas informācijas apmaiņu. Tie, kas atceras Padomju Savienības laikus, ir pazīstami ar tā laiku propagandu: lielas fotografijas ar smaidošiem, laimīgajiem “padomju” ļaudīm. Tagad propaganda ir attīstījies kopā ar technoloğiju – tā vairs nav tik viegli pamanāma. Latvijas ziņağentūrā “Delfi” lasīju rakstā, kur Oskars Džonsons, King's College Londonā doktorants, kuŗš specializējas Krievijas nemilitārās kaŗadarbības jautājumos, saka, “ka iemesls, kāpēc ir tik grūti stāties pretī Krievijas centieniem iejaukties, ir tas, ka viņu taktika ir izsmalcināta, nemanāma un bieži vien ticama.” Taktika ir tāda, ka izplatītas ziņas bieži iekļauj patiesības graudus, tāpēc ir grūti atšķirt, kur patiesība beidzas un meli sākas…

  Pērngada vasarā piedalījos Latvijas 3x3 nometnē Salacgrīvā. Tā bija nedēļa piesātināta ar jauniem, skaistiem un izglītojošiem piedzīvojumiem. Viens no vakaru programmu viesiem bija ğlt. Raimonds Graube, kas nupat tā gada sākumā bija nodevis Latvijas Nacionālo bruņoto spēku grožus tālāk ğlt. Leonīdam Kalniņam. Tagad ğlt. Graubem sanāk arī laiks padalīties ar savām zināšanām un pieredzi ar plašāku publiku; viņš tovakar atbildēja uz dažādiem Latvijas aizsardzības un drošības jautājumiem, bet viņa uzrunas galvenā tēma bija par Krievijas hibrīdkaŗa metodēm un informatīvo telpu. Mēs jau visi daudzmaz esam dzirdējuši par Krievijas “troļļiem”, kas bizo pa internetu meklēdami atslēgvārdus sakarā ar Krieviju, Latviju, NATO, utt., un tad saraksta virknēm komentāru. Ğlt. Graubes uzruna sakarīgi paskaidroja šīs Krievijas jaunās mūsdienīgās ne-militāro uzbrukuma metodes – kas, ko, kā un kāpēc. Pēc uzrunas, priecājos par visu uzzināto un par ğlt. Graubes sirsnīgo attieksmi un vaļsirdīgajām atbildēm uz jautājumiem. Iedomājos, ka ğlt. Graubes stāstījums ļoti noderētu arī ārpus Latvijas dzīvojošiem latviešiem. Kā tēma tieši pieprasa – no sākotnēja informācijas avota, jo ğlt. Graube ir bijis Latvijas NATO pārstāvis un piedalījies daudzās starptautiskās pārrunās par aizsardzību pret Krievijas agresijām, īpaši pēc notikumiem Ukrainā. Kaŗš vairs nav tikai ar šaujamiem ieročiem, tas notiek informatīvā telpā un sabiedrības iespaidošanā. Uzņēmos organizācijas TILTS ietvaros izkārtot ğlt. Graubes turneju pa ASV, jo pārliecinājos, ka izprotot Krievijas metodes varam veiklāk pret tām cīnīties. Latvijas simtgadē latviešu centros notiek daudz un dažādu sarīkojumu un pasākumu, to starpā ir svarīgi arī saprast kādi ir patreizējie draudi pret Latvijas valsts drošību un kā varam atbalstīt Latvijas aizsardzību.

  Atvaļināts, Ğlt. Graube nesauļojas kaut kur Jūrmalā! Viņš turpina iesaistīties Latvijas drošības jautājumos, uzturot starptautiskus sakarus un piedaloties konferencēs, kas skaŗ Latvijas drošību, kā piemēram, šo vasaru Rīgā, NATO Stratēģiskās komunikācijas centra organizētajā konferencē, kur tika runāts par informācijas un hibrīdkaŗa problemātiku. Ğlt. Graube ir valsts aizsardzības un patriotisma fonda "NAMEJS" valdes priekšsēdētājs. Fonda galvenie mērķi ir atbalstīt Nacionālo bruņoto spēku veterānus, kuŗi nodienējuši ilgus gadus NBS un viņu ģimenes, uzturēt starptautiskajās operācijās bojā gājušo kaŗavīru piemiņu, kā arī veicināt patriotismu Latvijas sabiedrībā, saprotot, ka Latvijas nākotne ir droša tikai tad, ja mūsu jaunajās paaudzēs aug patriotisms un cieņa pret savu valsti un ir vēlme to aizstāvēt.


 • 27 Aug 2017 11:30 AM | Anonymous

  Mīļie Kongress dalībnieki!


  Nosūtu jums linku uz ALA weblapas, kurā jūs variet apskatīt un dalīties "Simtgades jubilejas plānu".  Visa informācija ir gan latviešu gan angļu valodā.  Tas ir pirmais solis weblapas Simtgades informācījas uzbūvei.  Aicinu jums ar to dalīties savās pilsētās un intrešu grupās, lai varam jau sākt gatavoties!!


  Ja ir kādi jautājumi, lūdzu rakstiet.

  Paldies!

  Līga Ejupe

  ALA Kultūras nozares vadītāja


  http://www.alausa.org/lv/citi/latvijas-valsts-simtgades-svetki/


 • 22 May 2015 4:07 PM | Anonymous

  “No Home To Go To: The Story of Baltic Displaced Persons 1944-1952”

              “Thousands flee as battlefronts near”

  Fearing bombings and the threat of oppression, thousands of civilians flee daily to neighboring countries by any means available.  As fierce fighting continues on both sides, families, many with small children, seek safety in makeshift communities where food and accommodations are scarce or non-existent.  The plight of these refugees is creating an unprecedented humanitarian crisis.

  This news clip describes what happened seventy years ago to displaced persons (DPs) in Europe, fleeing their homes and uprooting their lives because of the approach of Soviet forces in the last year of World War II.  Journalists all around the world continue to repeat these same words to this very day.  While “No Home to Go To” focuses on the three Baltics – Estonia, Latvia and Lithuania – its message sadly still echoes in the hearts of many more millions of people.

  From June 22 though August 30, the Free Library of Philadelphia, Central Branch, will open an unprecedented exhibition of the Baltic diaspora, drawing on the memories, documents, photographs, and memorabilia of families and individuals who lived through the WWII experience.

  Where: Free Library of Philadelphia, 1901 Vine Street. Second Floor West Gallery, see www.freelibrary.org for directions and parking

  When:  June 22 though August 30, 2015, hours: M-Th 9am – 9pm; F 9am – 6pm; Sat 9am – 5pm; Sun 1pm – 5pm

  Exhibition opening reception: free and open to the public, Tuesday, June 23, 5:30pm – 7pm; RSVP required, to request invitation contact: office@kristabard.com.

  For more information: 773-582-6500 or info@balzekasmuseum.org Karile Vaitkute, Rita Janz,

  215-735-7110 or office@kristabard.com Krista Bard

  The creation of this exhibition reflects the collaborative effort of numerous institutions including: the Balzekas Museum of Lithuanian Culture, the Latvian Folk Art Museum, the Chicago Estonian House, and the Lithuanian Emigration Institute. 

  This project is partially supported by grants from the Kazickas Family Foundation, Lithuanian Council for Culture, Lithuanian Foundation, Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Lithuania, Women’s Guild of the Balzekas Museum of Lithuanian Culture, the Latvian Foundation, Inc., Cultural Foundation of the World Federation of Free Latvians, the Philadelphia Society of Free Letts, the Estonian American National Council and the Estonian American Council of Philadelphia, the Lithuanian American Association of Philadelphia, the Honorary Consul of the Republic of Lithuania and private donations.


 • 28 Aug 2014 4:11 PM | Anonymous

  by Historical Society of Pennsylvania

  Wednesday, 8/20/14

  Established in 1892, the Philadelphia Society of Free Letts, or Filadelfijas Brīvo Latvju Biedrība (BLB), is the oldest Latvian Society outside of Latvia.

  The term "Letts" refers to the Baltic ethnic group native to the area that today is Latvia. There is some evidence that Letts first came to the Americas with Swedish and Finnish settlers in the 1600s, and if so, some more than likely would have ended up here--after all, Philadelphia was at the center of New Sweden. But the population of Lettlanders in the United States was sparse until the 1880s, when oppression against the community in Tsarist Russia caused many to flee. The Philadelphia Society of Free Letts was established as a settlement house following this wave of immigration. It was formally incorporated in 1894 as a benevolent, educational, and charitable organization.

  Early activities of Philadelphia's BLB included helping to acclimate Lettish immigrants to American society and laws, maintaining a bilingual library, and providing relief to poor, sick, and distressed members. The BLB was also a social center, where Letts living in Philadelphia or sailors passing through town could come for food and drink. To this day, the bilingual library and social hall remain important parts of the BLB.

  "In the fall of 1965: closing the bar before the start of building renovation. Beverage packing undertaken by Janis Berķis, in whose house the beverages were stored until the building reconstruction was complete."  [Thanks to blog reader Kārlis for translating the caption!]

  A large wave of Lettish emigration following the 1905 Revolution in Russia brought many new members to Philadelphia's BLB. The Soviet era brought even more immigrants, and increased activity of the BLB advocating for Latvian political prisoners and the independence of Latvia.

  In 1910 the group purchased the building  where it has remained for over 100 years, with major improvements completed in the 1960s. The Philadelphia Society of Free Letts is located at a mini cultural hub, immediately next to the German Society of Pennsylvania and across from the Edgar Allen Poe Historic Site, at at 531 N. 7th Street. But the neighborhood has seen many changes over more than 100 years since the BLB purchased its building in 1910. (With a major expansion/improvement project in the 1960s.) The 1980s were a particularly violent time in Philadelphia's history, and the BLB felt its impact. In this 1985 letter, President of the Philadelphia Society of Free Letts Roberts Lidums implored Mayor Wilson Goode to improve security in the BLB's neighborhood.

  "In the last few months, there have been at least 10 incidents involving muggings, purse snatchings, and car burglaries while our members were attending Society functions. Frankly, many of our members are becoming so concerned about the problem that it has been suggested that we sell our property in the City and relocate to the 'safer' suburbs."

  Ultimately, the BLB decided to stick it out at 531 N. 7th Street, which is where we went to check out their archives. We found administrative and financial, membership, and other records of the club dating back to the 1890s, including the 1894 charter, meeting minutes from the BLB's theater club, photographs, correspondence, and more. There is also a large amount of newsletters, clippings, pamphlets, event invitations and programs, and other ephemera from the BLB, about the BLB, or by or about other Latvian organizations or issues (mostly in the US but also in other countries and in Latvia).

  Don't hesitate to visit the BLB yourself to see their archives, peruse their library of Latvian books, or check out their cultural programing and activities. Letts go!

  Historical Society Of Pennsylvania


 • 06 Jun 2014 3:39 PM | Anonymous

  From: Signe Baumane <signe69@earthlink.net>

  Dear Philadelphia Society of Free Letts,

  I am a Latvian born, New York based independent animator and my animated feature film
  "Rocks In My Pockets" was just accepted into one of the world's most prestigious film festivals -
  Karlovy Vary International Film Festival.
  The film is about history of depression in my family and since it's impossible to tell a Latvian family's history 
  without history of Latvia, then it has elements of it there as well.
  We plan to release the film theatrically in 10 US cities this fall and after that - online.
  Please check out the film's trailer and other related information here:
  If you would like to receive updates on film's screenings, please subscribe to our newsletter and help us to spread the word about the film.
  Thank you so much!
  Hope, till soon!
  Sincerely
  Signe Baumane

  "Rocks In My Pockets"
  A funny film about depression.
  Join the crazy quest for sanity!
 • 13 May 2014 6:29 PM | Anonymous
  Dziļās sērās ziņojam, ka trīs no mūsu biedriem ir iemiguši Dieva mierā...
  Varat dusēt mierīgi, jo mēs uz zemes jūs atcerēsimies.
 • 23 Apr 2014 9:07 PM | Anonymous

  Embassy Suites Hotel
  Philadelphia International Airport
  2014. g. 2. — 4. maijā


  Sekojiet šai saiknei, lai uzzinātu par ALA Kongresu:
  http://www.alausa.org/lv/citi/alas-63-kongress-filadelfija/


  Viesu pieteikšanās ankete:

  ALA kongresa viesu pieteikšanās

 • 15 Mar 2014 10:46 PM | Anonymous
  Filadelfijas pensionāru kopas sanāksme

  2014. g. 15. martā

  Uz pensionāru kopas marta satikšanos pulcējās aptuveni 30 Filadelfijas apkārtnes tautieši. Bija prieks redzēt arī Ņudžersijas latviešus kuplā skaitā.

  Nik. Balabkina kungs teica interesantu referātu par savu dzīvi, par kara gaitām un par savu jaunāko autobiogrāfisko grāmatu "Forged By Reality".

  Pateicība Ģirtam Zeidenbergam par veikto darbu priekšnesuma sagādāšanā, kā arī viesu un biedru aicināšanā.

  Saieta beigās atzīmēja dzimumdienas, to skaitā māc. Arvīdam Ziedonim, Capt. Alfonam Mednim (ret. USMC), leģionāram Andrejam Brošam, Latvijas valsts Brīvības cīnītāja Jāņa Abena dēlam Sandoram Abenam un Almai Rītiņai. Almai Rītiņai paliek martā 102 gadi. Tā nudien ir liela jubileja!

  Par "kafijas galdu" atsauksmes bija labas. Paldies Aidai un visiem rūķīšiem kas palīdzēja ar to. Bija Latvijas šprotes, siļķmaizītes, asins desa, galerts, kūkas, tortes, buberts un pat virtulīšu vezums atvests no Vilmingtonas! Kafija un vīns netrūka.

  Sveiks lai dzīvo!

  Filadelfijas pensionāru kopas skribentu komisija

<< First  < Prev   1   2   3   4   5   Next >  Last >> 

The Philadelphia Society of Free Letts (The Latvian Society) 531 N. 7th Street • Philadelphia PA • 19123-3501 | (215) 922-9798

Powered by Wild Apricot Membership Software