http://latviansociety.com/resources/Pictures/%20Biedribas%20Logo%20B.png?download

FILADELFIJAS BRĪVO LATVJU BIEDRĪBA
PHILADELPHIA SOCIETY OF FREE LETTS

For info contact Laila Gansert 856-905-7543 or email blbphilly@gmail.com
A MESSAGE FROM OUR BOARD PRESIDENT:

Happy New Year! 

Though the pandemic is still continuing to impact every aspect of our lives, The Latvian Society is still here and navigating the new restrictions.  Though we are unable to have public events, we do still have some income from our current studio resident, Gunnar Montana.  You may know him as a choreographer that rehearses and has performances during the Fringe Festival in the fall, but he is currently using our space as an art studio!

We continue to meet as a board and try to plan things in the future and are working on virtual events.  We also have members continue to volunteer their time in the library, and other smaller projects that can be worked on individually or with family members. If you have a special project you’d like to work on, please let us know. 

Please remember to renew your membership through mail (letters will be mailed shortly), or via our website.  We appreciate the continued financial support that comes from our members and patrons.  Hope to see you in person soon!

- Laila
January 24, 2021

Laimīgu Jauno gadu!

Lai gan pandēmija turpina ietekmēt mūsu ikdienas dzīves, Biedrība ir vēl tepat un turpina darbu, ievērojot jaunos ierobežojumus.

Lai gan mēs šobrīd nedrīkstam rīkot publiskus sarīkojumus, mums joprojām ir ienākumi no pašreizējā īrnieka, Gunnar Montana. Jūs viņu noteikti pazīstat kā horeogrāfu, kurš mūsu telpās izmēģina savus priekšnesumus un uzstājas Fringe Festival laikā rudenī. Taču šobrīd viņš mūsu telpas izmanto kā savu mākslas studiju.

Biedrības valde turpina tikties, lai plānotu dažādus nākotnes projektus, un pašlaik mēs strādājam pie virtuāliem sarīkojumiem. Mums ir biedri, kas labprātīgi ziedo savu laiku, lai palīdzētu mūsu bibliotēkā, un ar citiem mazākiem projektiem, pie kuriem var strādāt individuāli vai ģimenes lokā. Ja Jums ir kāds īpašs projekts, pie kā vēlaties strādāt, lūdzu dodiet mums ziņu!

Lūdzu neaizmirstiet atjaunot savu biedra statusu ar pasta palīdzību (vēstules drīz tiks izsūtītas) vai mūsu mājaslapā. Mēs ļoti novērtējam ilggadējo finansiālo atbalstu no mūsu biedriem un patroniem. Mēs ļoti ceram Jūs drīz satikt mūsu biedrības namā!

- Laila
January 24, 2021

Upcoming events

No upcoming events
The Latvian Society (The Society of Free Letts) welcomes members or non-members to rent out our hall facilities. It's the perfect venue for weddings, graduations, or birthdays. The Latvian Society is here to meet your needs. To reserve our hall, please contact Laila Gansert 856-905-7543 or email blbphilly@gmail.com

The Philadelphia Society of Free Letts (The Latvian Society) 531 N. 7th Street • Philadelphia PA • 19123-3501 | (215) 922-9798

Powered by Wild Apricot Membership Software