http://latviansociety.com/resources/Pictures/%20Biedribas%20Logo%20B.png?download

FILADELFIJAS BRĪVO LATVJU BIEDRĪBA
PHILADELPHIA SOCIETY OF FREE LETTS

Filadelfijas Brīvo latvju biedrības 2019. gada valde.

2019 Latvian Society Board


(L-R: Laura Valdmane, Laila Bundza Gansert, Laris Krēsliņš, Laila Medne, Inta Grunde, Alise Pundure, Ēriks Mežgailis, Jānis Bundža, Māra Kubuliņa)


Priekšniece / Chairman Laila Bundza Gansert lgansert@gmail.com 856.905.7543

Priekšnieces vietnieks & Nama pārzinis/Vice Chairman & Facilities & Operations Manager Andris Mežgailis mezvista@comcast.net 484.390.0230

Sekretāre / Secretary Alise Pundure alise.pundure@gmail.com 267.994.6662

Kasieris & Nama īrēšanas pārzinis / Treasurer & Hall Rental Manager Jānis Bundža janisbundza@yahoo.com 856.537.7206

Kasieris & Nama īrēšanas pārzinis / Treasurer & Hall Rental Manager Ēriks Mežgailis  eriks9999@gmail.com  484.844.0022

Kasiera Sekretāre / Financial Secretary Inta Grunde  igrunde@gmail.com 215.872.7289

Kultūras nozare / Cultural Affairs Laila Medne lzmedne@yahoo.com 610.346.8524

Biedrzine / Membership services Laura Valdmane laura.valdmanis@gmail.com 612.802.0350

Mājas lapa & Audio vizuālais palīgs / Website & Audio visual Laris Krēsliņš lkreslins@gmail.com 917.446.3087

Bāra pārvaldniece / Bar Manager Māra Kubuliņa piragi2@aol.com 610.955.7663

Bāra pārvaldnieks / Bar Manager Ēriks Mežgailis eriks9999@gmail.com 484.844.0022

Revīzijas komisija / Auditing committee Jolanta Mockus jopina3@yahoo.com 917.544.2033

Revīzijas komisija / Auditing committee Valdis Bašens vbasens@live.com 610.789.4148

Revīzijas komisija / Auditing committee Rasma Taumanis rasandra77@yahoo.com  N/A

Filadelfijas Brīvo latvju biedrības 2015. gada valde.

Priekšniece: Laila Gansert(2)

Priekšnieka vietnieks/Nama pārzinis: Andris Mežgailis(1)

Sekretare: Laila Medne(4)

Kultūras ministrs: Laris Krēslinš

Kasieris un īrnieku koordinātors: Jānis Bundža(5)

Kasiera palīdze: Inta Grunde(8)

Biedrzine: Jolanta Mockus(3)

Valdes loceklis: Aldis Kubuliņš(7)

Bāra vadītāja: Māra Kubuliņš(6)

Revīzijas komisija: Ilona D’Carlo, Andris Grunde, Pēteris Ans

Filadelfijas Brīvo latvju biedrības 2015. gada valde.

Priekšniece: Laila Gansert
Priekšnieka vietnieks/bāra vadītājs: Ādams Bērziņš
Sekretāre: Laila Medne
Kultūras ministre: Sandra Jansons
Kasieris un īrnieku koordinators: Jānis Bundža
Kasiera palidze: Inta Grunde
Nama pārzinis: Andris Mežgailis
Biedrzine: Jolanta Mockus
Valdes loceklis: Laris Krēsliņš
Revīzijas komisija: Ilona D’Carlo, Andris Grunde, Pēteris Ans

Filadelfijas Brīvo latvju biedrības 2014. gada valde.

Priekšniece: Laila Gansert
Priekšnieka vietnieks/bāra vadītājs un īrnieku koordinators: Ādams Bērziņš
Sekretāre: Laila Medne
Kultūras ministrs: Uğis Nīgals
Kasieris: Jānis Bundža
Nama pārzinis: Andris Mežgailis
Biedrzine: Jolanta Mockus
Valdes locekļi: Kārlis Bērziņš, Laris Krēsliņš
Revīzijas komisija: Ilona D’Carlo, Inta Grunde, Pēteris Ans

Filadelfijas Brīvo latvju biedrības 2013. gada valde.

Ādams Bērziņš, Kārlis Bērziņš,
Jānis Bundža, Jānis Čakars, Edgars Dāle, Māra Eckerson, Laila Gansert, Laris Krēsliņš, Andris Mežgailis, Jolanta Mockus un Uģis Nīgals.Filadelfijas Brīvo latvju biedrības 2012. gada valde.


No kreisās puses. Pirmā rindā: Laila Gansert, Ādams Bērziņš, Kārlis Bērziņš un Valdis Bašēns

otrā rindā: Māra Eckersone, Jānis Bundža, Andris Mežgailis, Jolanta Mockus un Uģis Nīgals

iztrūkst: Marks Liepa & Laris Krēsliņš

The Philadelphia Society of Free Letts (The Latvian Society) 531 N. 7th Street • Philadelphia PA • 19123-3501 | (215) 922-9798

Powered by Wild Apricot Membership Software