http://latviansociety.com/resources/Pictures/%20Biedribas%20Logo%20B.png?download
FILADELFIJAS BRĪVO LATVJU BIEDRĪBA
PHILADELPHIA SOCIETY OF FREE LETTS
Filadelfijas Brīvo latvju biedrības 2016. gada valde.


Priekšniece: Laila Gansert(2)

Priekšnieka vietnieks/Nama pārzinis: Andris Mežgailis(1)

Sekretare: Laila Medne(4)

Kultūras ministrs: Laris Krēslinš

Kasieris un īrnieku koordinātors: Jānis Bundža(5)

Kasiera palīdze: Inta Grunde(8)

Biedrzine: Jolanta Mockus(3)

Valdes loceklis: Aldis Kubuliņš(7)

Bāra vadītāja: Māra Kubuliņš(6)

Revīzijas komisija: Ilona D’Carlo, Andris Grunde, Pēteris Ans

Filadelfijas Brīvo latvju biedrības 2015. gada valde.
Priekšniece: Laila Gansert
Priekšnieka vietnieks/bāra vadītājs: Ādams Bērziņš
Sekretāre: Laila Medne
Kultūras ministre: Sandra Jansons
Kasieris un īrnieku koordinators: Jānis Bundža
Kasiera palidze: Inta Grunde
Nama pārzinis: Andris Mežgailis
Biedrzine: Jolanta Mockus
Valdes loceklis: Laris Krēsliņš
Revīzijas komisija: Ilona D’Carlo, Andris Grunde, Pēteris Ans

Filadelfijas Brīvo latvju biedrības 2014. gada valde.
Priekšniece: Laila Gansert
Priekšnieka vietnieks/bāra vadītājs un īrnieku koordinators: Ādams Bērziņš
Sekretāre: Laila Medne
Kultūras ministrs: Uğis Nīgals
Kasieris: Jānis Bundža
Nama pārzinis: Andris Mežgailis
Biedrzine: Jolanta Mockus
Valdes locekļi: Kārlis Bērziņš, Laris Krēsliņš
Revīzijas komisija: Ilona D’Carlo, Inta Grunde, Pēteris Ans

Filadelfijas Brīvo latvju biedrības 2013. gada valde.
Ādams Bērziņš, Kārlis Bērziņš, Jānis Bundža, Jānis Čakars, Edgars Dāle, Māra Eckerson, Laila Gansert, Laris Krēsliņš, Andris Mežgailis, Jolanta Mockus un Uģis Nīgals.Filadelfijas Brīvo latvju biedrības 2012. gada valde.
No kreisās puses. Pirmā rindā: Laila Gansert, Ādams Bērziņš, Kārlis Bērziņš un Valdis Bašēns

otrā rindā: Māra Eckersone, Jānis Bundža, Andris Mežgailis, Jolanta Mockus un Uģis Nīgals

iztrūkst: Marks Liepa & Laris Krēsliņš

The Philadelphia Society of Free Letts (The Latvian Society) 531 N. 7th Street • Philadelphia PA • 19123-3501 | (215) 922-9798

Powered by Wild Apricot Membership Software