http://latviansociety.com/resources/Pictures/%20Biedribas%20Logo%20B.png?download

FILADELFIJAS BRĪVO LATVJU BIEDRĪBA
PHILADELPHIA SOCIETY OF FREE LETTS

Kārlis Herberts Ārste 16.xii.1921.-28.x.2011.

18 Nov 2011 11:31 AM | Jolanta Mockus (Administrator)

Ja mēs ticam, ka aizgājēju atbilstoši savām īpašībām arī izvada, tad nevar būt šaubu par Kārļa Herberta Ārstes labestīgumu un dziļo cilvēciskumu, kuru atspoguļoja daudzie atmiņu stāstījumi stāvgrūdām pilnajā bēru namā skaistā saulainā 4. novembra dienā.  Izvadot aizgājēju savā pēdējā gaitā šai saulē, Mācītāja Ieva Dzelzgalve uzsvēra Kārļa Ārstes dziļo ticīgumu, bet neaizmirsa pieminēt arī skaisti izkopto dārzu, gaišo skatu uz dzīvi, un humorā dzirkstošās acis.

Kārlis Herberts Ārste dzimis Baldones pusē vecāku saimniecībā „Jaunārstēs” kā viens posms ģimenes dinastijas ķēdē, kuru viņš vēlāk pats arī turpināja:  tēvs Kārlis Ārste, jaunākais dēls Kārlis Uldis Ārste, vēl mazdēls Kārlis Xavier Ārste.  Trīs bērnu ģimene (vecākā māsa Irma, jaunākais brālis Roberts) dzīvoja lielā un pārtikušā saimniecībā mātes Annas gadībā, kur papildus zemkopībai tēvs Kārlis arī vēl tirgojās ar mežiem, bet dēls Kārlis apmeklē Technisko institūtu.  Šo idilli sabojā Otrais pasaules karš, kad iet bojā jaunākais brālis un 1943. gadā savos četrdesmitos mirst arī tēvs.  Pats Kārlis nonāk vācu policijas bataljonā un tiek nosūtīts uz ārzemēm. 

Vēlāk, 1945. gadā, Kārlis Ārste sameklē un Augsburgas nometnē pievienojas Baldones kaimiņiem Šmitchenu ģimenei, ar kuru meitu Valdu Ausmu vēl Latvijā draudzējās.  Viņi 1945. gada 6. oktobrī apprecas, un nometnē Kārlis turpina mācības par elektriķi.  Drīz jaunajam pārim pievienojas pirmais dēls, Vitolds Didzis, un jau kā ģimene Ārstes 1949. gadā izceļo uz Ameriku, kur nākošajā gadā piedzimst otrais dēls, Kārlis Uldis.  Kārlis Uldis (1950-1982), kaut pāragrā nāvē aizgājis, dienēja gaisa spēkos Teksasā, apprecējās, un atstāja divus dēlus, Christian Māris un Kārlis Xavier, kas abi bērēs cildināja savu vectēvu.

Kārlis 1963. gadā pievienojās elektriķu arodbiedrībai un visu sava darba mūžu pavada šajā arodā.  Ārste ir liels lasītājs un grāmatu tārps.  Viņš aktīvi līdzdarbojas latviešu sabiedrībā, kalpojot par sekretāru Filadelfijas Daugavas vanagos, piederot Sv. Jāņa luterāņu draudzei kā arī Filadelfijas Brīvo latvju biedrībai, agrajos gados ar draugiem spēlē volejbolu bet vēlākos gados ir aktīvs pensionāru kopā.  Un visam pāri, kopj savu skaisto dārzu, jo Ārste ir cēlies no latviešu zemniekiem, un zemnieks no zemes neatstāj.

Pēc atvadu vārdiem aizgājēju apbedīja Montrose kapos, bet bēru mielasts notika Brīvo latvju biedrības telpās, kur ar latviešu dziesmām Aidas Bērziņas vadībā siltā noskaņojumā pieminēja nelaiķi.  Arī šeit vislabāk varēja novērtēt, par cik Kārlis Ārste bija plaši iemīļots, jo ne tikai paša pēcnācēji, ne tikai kuplā Šmitchenu dzimta, ne tikai paša paaudzes pensionāri, bet arī viņa bērnu paaudzes pārstāvji lielā skaitā, t.sk. tālbraucējus no Vašingtonas, un arī amerikāņu kaimiņi un pat darbiniece no amerikāņu pensionāru centra, visi bija klāt un visi pieminēja aizgājēju.

Labi nodzīvota dzīve, labi izvadīts aizgājējs.  No visas Brīvo latvju biedrības saimes, Kārlim Ārstem – vieglas smiltis!

                                                                                                              Sandra Milevska

The Philadelphia Society of Free Letts (The Latvian Society) 531 N. 7th Street • Philadelphia PA • 19123-3501 | (215) 922-9798

Powered by Wild Apricot Membership Software