http://latviansociety.com/resources/Pictures/%20Biedribas%20Logo%20B.png?download

FILADELFIJAS BRĪVO LATVJU BIEDRĪBA
PHILADELPHIA SOCIETY OF FREE LETTS

Žanis Alberts Prāvs (1913 – 2011)

20 Aug 2011 7:30 PM | Jolanta Mockus (Administrator)

Žanis Alberts Prāvs (1913 – 2011)

Ilggadējais Filadelfijas apkārtnes iedzīvotājs Žanis Alberts Prāvs aizgājis aizsaulē gandrīz sasniedzis savu 98. dzimšanas dienu.  Dzimis Vaiņodē 1913. gada 2. aprīlī, viņš aizgājis 2011. gada 14. martā St. Pētersburgā, Florīdā, kur dzīvoja patstāvīgi savā mājā bet tuvu pie izbijušajiem filadelfiešiem, dēla Māra un vedeklas Mārītes.  Par aizgājēju sēro arī otrs dēls un pieci mazbērni.  Vieglas smiltis! 

The Philadelphia Society of Free Letts (The Latvian Society) 531 N. 7th Street • Philadelphia PA • 19123-3501 | (215) 922-9798

Powered by Wild Apricot Membership Software