http://latviansociety.com/resources/Pictures/%20Biedribas%20Logo%20B.png?download

FILADELFIJAS BRĪVO LATVJU BIEDRĪBA
PHILADELPHIA SOCIETY OF FREE LETTS

Intas Beļskas atvadu vēstule

20 Aug 2011 7:24 PM | Jolanta Mockus (Administrator)

Intas Beļskas atvadu vēstule

Pirms atgriešanās Latvijā, Inta Beļska ir atstājusi Biedrībā kartiņu, kurā ir ierakstījusi sekojošo tekstu:

Latviešu biedrībai!

            Ir pienācis laiks doties uz māju.  Iznāca agrāk nekā bija domāts.  Gribu pateikties Biedrībai un īpaši pensionāru kopai Baidiņa vadībā.  Paldies par laipno uzņemšanu un labvēlīgo attieksmi.  Es ļoti labi iejutos jūsu sabiedrībā.  Īpaši paldies Aidai, kur tik viņa mani ir izvadājusi.  Šī sadraudzība bija īpaša.  Paldies Edgaram, kā mūsu vienīgam džentelmenim, vēl virtuves meitenes Frīda un Vija.  Paldies, ka varēju izmantot lielo bibliotēku, ka Vija bija mana konsultante grāmatu izvēlē.  Daudz izlasīju.  Kur tad Ausmiņa, ar savu īpaši draudzīgo attieksmi un prasmi nežēloties, jo rit taču būs labāk.  Paldies Maijiņai, kura visur tek kā bitīte.  Paldies Necijai, pie kuras arī esmu ciemojusies.

 

            Nevaru nepieminēt bezgala labestīgo Jurīti ar mammīti Regīnu.  Par Baidiņa zupu un rupjmaizi, kliņģeri sapņošu Latvijā.  Paldies par jaukiem piknikiem un to rīkotājiem!  Paldies Mārim par vienmēr svaigām ziņām no Latvijas.  Un kur tad mūsu lielais koordinators un lietu bīdītājs Ģirts – uz tādiem turas Zemeslode!  Visā, ko viņš dara ir izguldīts milzīgs darbs.  Dzīvojiet laimīgi, kopiet latvietību un sadraudzību.  Paldies visiem!

                                                                                    Visu labu,

                                                                                    Inta 

The Philadelphia Society of Free Letts (The Latvian Society) 531 N. 7th Street • Philadelphia PA • 19123-3501 | (215) 922-9798

Powered by Wild Apricot Membership Software