http://latviansociety.com/resources/Pictures/%20Biedribas%20Logo%20B.png?download

FILADELFIJAS BRĪVO LATVJU BIEDRĪBA
PHILADELPHIA SOCIETY OF FREE LETTS

Filadelfijas Brīvo latvju biedrības rudens sezona: Dubults neplīst, ar astīti trejkāršs vēl labāks

18 Sep 2018 1:34 AM | Deleted user


Ja jau tik uz priekšu, tad ar joni.  Tā arī sanāca Filadelfijas Brīvo latvju biedrībai, Latvijas simtgadē uzsākot rudens sezonu bezmaz vai ar boksa viens-divi belzieniem pašmāju publikai:  8.septembrī ar 1970-o gadu Latvijas plakātu izstādi, kam sekoja 12. septembrī Jāņa Graubes, fonda „Namejs” dibinātāja, referāts par Krievijas hibrīdkara paņēmieniem.

Kuplas publikas sanāca abiem sarīkojumiem, kas par spīti tik dikti atšķirīgajiem tematiem tomēr bija dziļākā plāksnē radniecīgas. Jo vesela virkne mūsu izcilo mākslinieku, toreiz vēl jauni, padomju apstākļos radīja spēcīgu simbolu un metaforu valodu, kurā, šodien atskatoties, sazīmējami agrīni dumpnieciski iedīgļi pret padomju realitāti.

Septiņdesmitie bija mirklis laikā, kurā nebija vairs pilnīgi obligāti jāturas tikai pie socreālisma, un toreizējie plakātu mākslinieki, sludinot kultūras notikumus, zaļo ekoloģiskās intereses, vai miera kustību, izmantoja iespējas virzīt stagnējošu sabiedrību uz liberālāku skatījumu, vienlaicīgi vizuāli iestrādājot savos darbos arī latviskus elementus.

Paldies izstādes kuratoram Uģim Nīgalam, kas, izvēloties no Sandras Milevskas kolekcijas plakātus, bija salicis veselu garu sienu Ilmāra Blumberga kultūras notikumu atspoguļojumu, pretējā pusē Laimoņa Šēnberga universālo cilvēka progresu cildinošo darbu, bet pa vidu uz stendiem vēl Nacionālā (agrāk Dramas) teātra mākslinieka Zemgala, šodienas prezidentu portretista Poļa, mākslinieku atvases Dimitera, ar unikāli atpazīstamo stilu apveltītā Pīgožņa, un vēl daudzu citu autoru darbus.

Šī plakātistu brīvā izteiksme viennozīmīgi ir bijusi priekšvēstnese desmit gadu vēlāk radušās vides kustības plašajam iznācienam Latvijā, kas faktiski maskēja daudz nopietnākus, kaut vēl pagaidām slēptus, politiskus nolūkus. Jau astoņdesmito beigās šīs vēsmas izvirda politiskā sprādzienā, kas kulminēja Baltijas ceļā un Padomju Savienības sagrūšanā.  

Šodien Latvijā politisko darbību nav vairs jāslēpj, bet pretinieks -- lai neteiktu atklāti ienaidnieks -- ir viens un tas pats. Latvijas Bruņoto spēku atvaļinātā ģenerālleitnanta Raimonda Graubes izcilo, saturā bagāto, datos balstīto referātu par Krievijas mediju manipulācijām varēja noklausīties sarīkojuma organizatores, Filadelfijas pensionāru kopas, dalībnieki un viesi, lielā mērā pateicoties Ģirta Zeidenberga rosībai kārtojot turneju pa ASV latviešu centriem.

Pilns raksts šeit

The Philadelphia Society of Free Letts (The Latvian Society) 531 N. 7th Street • Philadelphia PA • 19123-3501 | (215) 922-9798

Powered by Wild Apricot Membership Software