http://latviansociety.com/resources/Pictures/%20Biedribas%20Logo%20B.png?download

FILADELFIJAS BRĪVO LATVJU BIEDRĪBA
PHILADELPHIA SOCIETY OF FREE LETTS

"Simtgades jubilejas plāns"

27 Aug 2017 11:30 AM | Anonymous

Mīļie Kongress dalībnieki!


Nosūtu jums linku uz ALA weblapas, kurā jūs variet apskatīt un dalīties "Simtgades jubilejas plānu".  Visa informācija ir gan latviešu gan angļu valodā.  Tas ir pirmais solis weblapas Simtgades informācījas uzbūvei.  Aicinu jums ar to dalīties savās pilsētās un intrešu grupās, lai varam jau sākt gatavoties!!


Ja ir kādi jautājumi, lūdzu rakstiet.

Paldies!

Līga Ejupe

ALA Kultūras nozares vadītāja


http://www.alausa.org/lv/citi/latvijas-valsts-simtgades-svetki/


The Philadelphia Society of Free Letts (The Latvian Society) 531 N. 7th Street • Philadelphia PA • 19123-3501 | (215) 922-9798

Powered by Wild Apricot Membership Software