http://latviansociety.com/resources/Pictures/%20Biedribas%20Logo%20B.png?download

FILADELFIJAS BRĪVO LATVJU BIEDRĪBA
PHILADELPHIA SOCIETY OF FREE LETTS

Gaišais, labais nezudīs...

13 May 2014 6:29 PM | Anonymous
Dziļās sērās ziņojam, ka trīs no mūsu biedriem ir iemiguši Dieva mierā...
Varat dusēt mierīgi, jo mēs uz zemes jūs atcerēsimies.
The Philadelphia Society of Free Letts (The Latvian Society) 531 N. 7th Street • Philadelphia PA • 19123-3501 | (215) 922-9798

Powered by Wild Apricot Membership Software