http://latviansociety.com/resources/Pictures/%20Biedribas%20Logo%20B.png?download

FILADELFIJAS BRĪVO LATVJU BIEDRĪBA
PHILADELPHIA SOCIETY OF FREE LETTS

Nik. Balabkins Filas pensionāros!

15 Mar 2014 10:46 PM | Anonymous
Filadelfijas pensionāru kopas sanāksme

2014. g. 15. martā

Uz pensionāru kopas marta satikšanos pulcējās aptuveni 30 Filadelfijas apkārtnes tautieši. Bija prieks redzēt arī Ņudžersijas latviešus kuplā skaitā.

Nik. Balabkina kungs teica interesantu referātu par savu dzīvi, par kara gaitām un par savu jaunāko autobiogrāfisko grāmatu "Forged By Reality".

Pateicība Ģirtam Zeidenbergam par veikto darbu priekšnesuma sagādāšanā, kā arī viesu un biedru aicināšanā.

Saieta beigās atzīmēja dzimumdienas, to skaitā māc. Arvīdam Ziedonim, Capt. Alfonam Mednim (ret. USMC), leģionāram Andrejam Brošam, Latvijas valsts Brīvības cīnītāja Jāņa Abena dēlam Sandoram Abenam un Almai Rītiņai. Almai Rītiņai paliek martā 102 gadi. Tā nudien ir liela jubileja!

Par "kafijas galdu" atsauksmes bija labas. Paldies Aidai un visiem rūķīšiem kas palīdzēja ar to. Bija Latvijas šprotes, siļķmaizītes, asins desa, galerts, kūkas, tortes, buberts un pat virtulīšu vezums atvests no Vilmingtonas! Kafija un vīns netrūka.

Sveiks lai dzīvo!

Filadelfijas pensionāru kopas skribentu komisija

The Philadelphia Society of Free Letts (The Latvian Society) 531 N. 7th Street • Philadelphia PA • 19123-3501 | (215) 922-9798

Powered by Wild Apricot Membership Software