http://latviansociety.com/resources/Pictures/%20Biedribas%20Logo%20B.png?download

FILADELFIJAS BRĪVO LATVJU BIEDRĪBA
PHILADELPHIA SOCIETY OF FREE LETTS

PALDIES ! PALDIES ! PALDIES ! THANK YOU! THANK YOU! THANK YOU!

12 Dec 2013 9:01 AM | Jolanta Mockus (Administrator)

PALDIES !  PALDIES ! PALDIES !  
 THANK YOU! THANK YOU! THANK YOU!

VISIEM FILADELFIJAS BRIVO LATVJU BIEDRIBAS ZIEMAS SVĒTKU TIRDZIŅA ATBALSTĪTĀJIEM!
 Sirsnīgi pateicamies visiem brīvprātīgajiem izpalīgiem, ziedotājiem, mūziķiem, saimniekiem, bārmeņiem, virtuves palīgiem, tirgotājiem, un citiem rūķīšiem  kas parūpējās par pasākuma norisi.
 
 Itsevišķs liels paldies loterijas sponsoriem un loterijas izkārtotājiem par vienreizēju loteriju šogad!  
 Paldies par atbalstu un lielo enerģijas ieguldījumu.  Tirdziņš bija FANTASTISKS! Manuprāt visi apmeklētāji bija ļoti apmierināti un neviens neaizgāja tukšām rokām. Milzīgs paldies arī organizatoriem.
 
 Mūsu tirdziņš ir izveidojies par visapmeklētāko sarīkojumu biedrības gadā. Bez izpalīgiem tas nav iespējams. Gaidām brīvprātīgos izpalīgus.  Ja Jums interesē, mēs joprojām meklējam enerģiskus komiteju vadītājus un izpalīgus, lūdzam pieteikties. Tikai kopīgiem spēkiem varēsim turpināt šo vienreizējo sarīkojumu un saglabāt šo vēsturisko namu.  Paldies!
 
 Gaidīsim Jūs visus arī nākamgad!
 
 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 TO ALL PHILADELPHIA SOCIETY OF FREE LETTS WINTER HOLIDAY FAIR AND MARKET SUPPORTERS!  We would like to thank everyone for another successful Winter Holiday Fair and Market fundraiser. Our heartfelt thanks goes out to all the volunteers, supporters, musicians, cooks and bakers, kitchen and bar staff, vendors who generously donated their time, money and energy.  The proceeds will go a long way in helping the BLB.  We hope to see you again next year!
 
 A special thanx to our raffle creators and sponsors for a most spectacular and impressive raffle!
 

Without the enormous help of our volunteers, The Fair would realistically be impossible to coordinate.  We are continuously looking for energetic committee chairs who could preside over each area of specialty.  A fun time and an enormous sense of accomplishment are complimentary to all volunteers.  If you are interested in lending a hand, please contact the BLB. Thank you!


 2013 RAFFLE  SPONSORS:
 PHILADELPHIA SOCIETY OF FREE LETTS/LATVIAN RELIEF FUND OF AMERICA, INC./
 WEGMANS/APPLEBEES//GIANT/PANERA BREAD/STARBUCKS/THE FRESH MARKET/ACME/DUNKIN DONUTS of Levittown PA/THE BREWERS OUTLET/TEXAS ROADHOUSE/RED LOBSTER/CARRABAS ITALIAN RESTAURANT/CALIFORNIA TORTILLA/BERTUCCI’S/OLIVE GARDEN/PARADOX WINERY/BOXCAR BREWERY/OUTBACK STEAKHOUSE/AIDA BERZINS/INTA GRUNDE/KUBULINS FAMILY

The Philadelphia Society of Free Letts (The Latvian Society) 531 N. 7th Street • Philadelphia PA • 19123-3501 | (215) 922-9798

Powered by Wild Apricot Membership Software