http://latviansociety.com/resources/Pictures/%20Biedribas%20Logo%20B.png?download

FILADELFIJAS BRĪVO LATVJU BIEDRĪBA
PHILADELPHIA SOCIETY OF FREE LETTS

<<120x120>> Filadelfijā. Vai zini, kā jārīkojas ārkārtas gadījumā?

03 Dec 2012 1:39 PM | Anonymous

Nevar jau pastāvēt 120 gadus, nezinot kā jāgatavojas neparedzētiem, pat trauksmes, apstākļiem. Šādi apstākļi rodas diezgan regulāri ap šo gada laiku. Tikko notikušais lieliskais Ziemassvētku tirdziņš jau ir garām, visi kārtīgi sapirkušies, bet, likumsakarīgi attiecībā uz tik garšīgām lietām, jau tagad ir apēsti visi svētku vajadzībām iegādātie pīrāgi un piparkūkas! Ko lai dara? Filadelfijas Brīvo latvju biedrība jūs izglābs! Atbrauciet uz "Cepsim latviski" sestdien, 2012. g. 15. decembrī, plkst. 10:00, lai paši gatavotu nepieciešamās svētku preces - pīrāgus un piparkūkas - pieredzējušo cepēju Intas Grundes un Jolantas Mockus vadībā. Vienlaicīgi atkārtosim iemīļotās un iemācīsimies jaunas, vēl nedzirdētas, ziemas svētku - saulgriežu -- dziesmas. Tāpat kā šīs vasaras pirmajā "Cepsim latviski" reizē, katrs dalībnieks saņems receptes arī rakstveidā, lai mājās pats atkal varētu atdarināt mūsu speciālistu pārbaudītās cepšanas iemaņas. Biedrība gādās izejvielas un priekšautus, bet "Cepsim latviski" apeklētājiem jāņem līdzi apņēmība izdziedāties no sirds dziļumiem un izcept visgardākos svētku našķus jebkad!


Filadelfijas Brīvo latvju biedrības 120. jubilejas gads strauji tuvojas noslēgumam. Pēdējie sarīkojumi: "Cepsim latviski" 15. decembrī; pēc tam būs vēl Sateklas ziemas saulgrieži 21. decembrī un Vecgada vakara balle ar dīdžeju, Bill Aust dejas mūziku, un, kā baumo, ļoti daudzu jauniešu piedalīšanos. Jubilejas gada rīkotāji pateicas labvēļiem, kas visa gada garumā ar savu devumu ir financiāli atbalstījuši veselus 120 notikumus: Latviešu fonds, ar kuŗa atbalstu ir uzlabota BLB infrastruktūra un ir sarīkoti visi jubilejas gada notikumi; ALA Kultūras fonds; Filadelfijas Daugavas vanagu kopa; Filadelfijas Pensionāru kopa; un Amerikas Latviešu palīdzības fonds.


Sandra Milevska

The Philadelphia Society of Free Letts (The Latvian Society) 531 N. 7th Street • Philadelphia PA • 19123-3501 | (215) 922-9798

Powered by Wild Apricot Membership Software