http://latviansociety.com/resources/Pictures/%20Biedribas%20Logo%20B.png?download

FILADELFIJAS BRĪVO LATVJU BIEDRĪBA
PHILADELPHIA SOCIETY OF FREE LETTS

<<120x120>> Filadelfijā. Kā tas nākas, ka šeit ir tikai rekordisti?

10 Nov 2012 8:26 AM | Anonymous

Ko mēs varam secināt no organizācijām, kas kopīgi rīko nākošos Latvijas valstsvētkus, šoreiz Filadelfijas Brīvo latvju biedrības 120. jubilejas ietvaros? Apbrīnojamā kārtā, izrādās, ka šajā pilsētāpastāv gandrīz tikai organizācijas-rekordistes. Bez pašas Biedrības, kas ir pasaules visvecākā nepārtraukti darbojošās latviešu biedrība, 18. novembra aktu rīko arī gandrīz tikpat vecā Sv. Jāņa Ev. Lut. draudze, dibināta tikai vienu gadu vēlāk, 1893. gadā. Pie tam, programmas koncerta daļā uzstāsies koris, kas iesāka dzīvi kā latviešu baptistu draudzes koris tālajā 1896. gadā unšodien kā Filadelfijas koncertkoris, plaši pazīstamās diriģentes Guntas Plostnieces vadībā, ir vecākais latviešu koris ASV, ar nepārtrauktu darbību kopš tādibināšanas. Ir vēl kāda stīga, kas vieno šīs sirmās organizācijas - tās ir saites ar Kurzemi, no kurienes drosminieki devās pāri okēanam acīmredzot agrāk nekā no citiem Latvijas novadiem, no ostām Liepājā un Ventspilī uz ostu Filadelfiju. Gandrīz visi BLB dibinātāji bija kurzemnieki, un biedrības vēlākajos (t.i. 1920-30-os) gados liepājnieki Minkas darbojās jaunās Latvijas valsts atbalstam. Jau Latvijas laika Liepājas draudzes gans mācītājs Jānis Siliņš pārņema Sv. Jāņa draudzēamatu, bet baptistu vēsture kā tāda Latvijā saistās ar šīs baznīcas iesākumiem un 19. gs. agrīno izplatību tieši Kurzemē.


Valstsvētku uzrunu teiks dzimtais filadelfietis Kārlis Cerbulis, vietējās latviešu skolas, Gaŗezera, un Minsteres audzēknis, kas kopš 1993. gada dzīvodams Latvijā ir pielietojis savu izglītību, papriekšu agronomijā un maģistra līmenī uzņēmumu vadībā (Harvarda Biznesa skola), kā Rīgas Fondu biržas līdzdibinātājs un pirmais prezidents, un tagad ASV investīciju fondā NCH, kas veic ieguldījumus Austrumeiropā, Krievijā un Ukrainā. Kārļa uzrunai sekos augšminētāFiladelfijas Koncertkoŗa koncerts trīs stīdzinieku, vijolnieka Augustina Taija (Tighe), čellistes Lindas Aļļes-Merfijas (Murphy), un kontrabassista Andra Zvārguļa pavadījumā. Diriģēs Latvijas Ordeņu kapitula atzinības Krusta valkātāja Gunta Plostniece, solists būs vairāk kā 10 operu lomu izpildītājs dziedonis Andrejs (Andrew) Martens, bet koŗa dziesmu solisti būs Astrīda Rudolfa (Rudolph) un Pauls Barbins. Koncertu arī papildinās vijolniece jelgavniece Guna Pantele ar vīru amerikāņu pianistu Andrew Puntel, kas kāFulbraita stipendiāts mācījās koŗa diriģēšānu Romāna Vanaga vadībā Latvijas Mūzikas akadēmijā, pie reizes iemācoties arī tekošu latviešu valodu.

Svinīgo aktu ievadīs jauniešu un studentu karogu goda sardze, latviešu skolas audzēkņi sniegs priekšnesumu, un neiztrūks apsveikumi un apbalvojumi. Pēc sarīkojuma sekos pieņemšana un, tiem kas vēlas, vakariņas lejas zālē Dzintara galda izkārtojumā. Biedrības jubilejas tradīcija ik reizi sniegt jaunu mini-izstādi turpināsies ar tautas tērpu skati- un ja gadījumā šajā skatē virsroku ņems tērpi no Kurzemes, ceram, ka tas tiks piedots!

Valstsvētki Filadelfijā sestdien 17. novembrī, plkst. 14:00. Ieeja $25, ar tautas tērpu $15, labvēļiem pret ziedojuma sākot no $50. Skolnieki un studenti pa velti. Šo sarīkojumu atbalsta visas Filadelfijas latviešu organizācijas kā arī BLB<< 120x120>> atbalstītāji Latviešu fonds, ALA Kultūras fonds, Amerikas latviešu palīdzības fonds. 

Sandra Milevska

The Philadelphia Society of Free Letts (The Latvian Society) 531 N. 7th Street • Philadelphia PA • 19123-3501 | (215) 922-9798

Powered by Wild Apricot Membership Software