http://latviansociety.com/resources/Pictures/%20Biedribas%20Logo%20B.png?download

FILADELFIJAS BRĪVO LATVJU BIEDRĪBA
PHILADELPHIA SOCIETY OF FREE LETTS

<<120 x 120>> Filadelfijā. Vai zini, kas ir izrādes pamatelementi?

01 Nov 2012 8:25 AM | Anonymous

Atbilde: cilvēks; teksts; attēls. Filadelfijas Brīvo latvju biedrībā, tās priekšnieka Kārļa Bērziņa izkārtojumā, sestdien, 10. novembrī, varēs iepazīties ar šiem atsevišķiem pamatelementiem, kas salikumā veido jebkuŗu izrādi. Kārlis ir sarunājis amerikāņu aktierus no dažādiem Filadelfijas neatkarīgajiem teātriem, kas pa laikam nomā BLB telpas, lai piedalās angļu valodas Raiņa "Zelta zirga" lasījumā. Tātad -- cilvēks un teksts, turklāt tulkots. (Šobrīd vēl paliek noslēpums, kuŗu no diviem zināmiem "Zelta zirga" tulkojumiem, Astrīdas Stahnkes vai Viļa Indes, izvēlēsies aktieri!) Pie sienām būs redzams salikums cilvēks un attēls, divu Latvijas visraženāko plakātistu veikumā. Redzēsim kā Ilmārs Blumbergs un Gunārs Zemgals ar viena attēla palīdzību spēj parādīt veselas izrādes būtību. Šoreiz plakātos parādīsies tikai latviešu autoru lugas, klasika kā arī jaunāku laiku darbi. Tomēr no trijotnes cilvēks, teksts, attēls, virsroku ņem cilvēks, jo viņš ir īstenotājs: saraksta, uzzīmē, uzstājas. Šoreiz BLB vēlas sumināt tieši šādu cilvēku: vienu personu, daudzu izrāžu īstenotāju, kas Amerikas latviešu sabiedrībā ir unikāla vārda tiešajā nozīmē, jo tāda ir tikai viena. Mūsu mini-izstāde summina filadelfieti Frīdu Ādamsonu, vienīgo mūsu cirkus mākslinieci, kas ir uzstājusies uz trapeces lielā augstumā, sākot kā jauna meitene, mācekle ar trupu no Latvijas 1930s gados ASV, tad Latvijā un Vakareiropā, un atkal Ziemeļamerikā līdz pensionēšanās 1960. gados. Apbrīnosim viņas eksotisko karjeru, ar sava ķermeņa vingrumu veidojot izrādi pēc izrādes!


Raini angliski lasīs Filadelfijas vietējie aktieri sestdien, 2012. g. 10. novembrī agrā pēcpusdienā (laiku precizēsim pa e-pastu). Gaidām visus! Ziņas par BLB jubilejas gada notikumiem var atrast tīmeklī www.latviansociety.com; var atskatīties uz jau notikušo 120. jubilejas gada blogā www.fblb120.blogspot.com. Šo sarīkojumu un visus pārējos šajā 120. jubilejas gadā veicam ar Latviešu fonda atbalstu.


Sandra Milevska

The Philadelphia Society of Free Letts (The Latvian Society) 531 N. 7th Street • Philadelphia PA • 19123-3501 | (215) 922-9798

Powered by Wild Apricot Membership Software