http://latviansociety.com/resources/Pictures/%20Biedribas%20Logo%20B.png?download

FILADELFIJAS BRĪVO LATVJU BIEDRĪBA
PHILADELPHIA SOCIETY OF FREE LETTS

<<120 x 120>> Filadelfijā. Kā pārstāstīt mūsu stāstu nākošajām paaudzēm?

24 Sep 2012 12:29 PM | Anonymous

            Filadelfijas Brīvo latvju biedrība savos 120 gados ir piedzīvojusi ne mazāk kā piecus iebraucēju viļņus no tēvzemes.  Katrai no šīm paaudzēm bija savs stāsts - bet kā to nodot tālāk saviem pēctečiem?  Šī gada 5. un 6. oktobrī redzēsim kā māksliniece Sebastienne Mundheim izprata šo atstāstīšanas procesu caur savas ģimenes prizmu un to pārvērta par mākslu -- Filadelfijā un citur plaši izrādīto izstādi/instalāciju/performanci Putnu jūŗa t.i. Sea of Birds.  Sebastiennes vectēvs Jānis Šmidchens, BLB priekšnieks kas vadīja ēkas 60-to gadu pārbūvi, un viņas māte Guna Mundheim, pazīstama Filadelfijas un vēlāk Ņujorkas māksliniece un universitātes profesore, nodeva meitai savu bēgļu stāstu un atmiņas kā pamatu šim darbam, kuru redzēsim ierakstā un kuru sestdien papildinās Sebastienne ar saviem personīgajiem komentāriem un iespēju izvērst pārrunas par "stāsta atstāstīšanu" nākošajā paaudzē.

            Saikni starp veco zemi un jauno pilsētu redzēsim pie sienām mākslas izstādes "Divu pilsētu stāsts" darbos.  Šīs abas ostu pilsētas, Rīga un Filadelfija, parādīs savas un savu iedzīvotāju sejas dažādos darbos:  fotografijas un gleznas no Andas Dubinskas, Nicole Harvey, Lailas Milevskas, Imantas Nīgalas un amerikānietes Marah Carpenter; un darbus no dažādiem Latvijas māksliniekiem.  Kārtējā mini-izstāde arī skars saikni starp bēgli un jauno dzīves vietu, jo rādīsim Harija Gricēviča, agrākā BLB priekšnieka un mākslinieka jau no Latvijas laikiem, grāmatu illustrācijas un vākus, kuri radīti gan ASV, gan Vācijā, bēgļu laikos.

            Piektdien 5. oktobrī, kā daļa no Filadelfijas pilsētas atvērto galeriju programmas, izstāde no 19:00 un Putnu jūŗas ieraksts 20:00.  Sestdien 6. oktobrī izstāde atvērta no 16:00, ar ierakstu un Sebastienne Mundheimas stāstījumu no 17:00.  Ieeja pret ziedojumiem.

            Ziņas un jaunumus par BLB jubilejas gada notikumiem var atrast tīmeklī  www.latviansociety.com; var atskatīties uz jau notikušo 120. jubilejas gada blogā www.fblb120.blogspot.com.  Nākošais sarīkojums 20. oktobra vakarā, dievtuŗu sadraudzes Sateklas veļu vakars ar viesiem no Vašingtonas "Sudrabavots".  BLB pateicas visiem atbalstītājiem naudā (LF, ALA KF, ALPF, Filadelfijas DV un Pensionāru kopa) kā arī daudzajiem atbalstītājiem graudā.

                                                                                    Sandra Milevska

The Philadelphia Society of Free Letts (The Latvian Society) 531 N. 7th Street • Philadelphia PA • 19123-3501 | (215) 922-9798

Powered by Wild Apricot Membership Software