http://latviansociety.com/resources/Pictures/%20Biedribas%20Logo%20B.png?download

FILADELFIJAS BRĪVO LATVJU BIEDRĪBA
PHILADELPHIA SOCIETY OF FREE LETTS

Filadelfijas Pensionāru kopas sanāksmes un sapulces. 
<< All album photos 1/3 photos
2013. g. 5. novembrī sertificētais Seven Spiritual Laws of Yoga instruktors Edgars Dāle piedāvāja "krēslu jogas" klasi pensionāru kopas sapulces dalībniekiem. Namaste!

The Philadelphia Society of Free Letts (The Latvian Society) 531 N. 7th Street • Philadelphia PA • 19123-3501 | (215) 922-9798

Powered by Wild Apricot Membership Software