http://latviansociety.com/resources/Pictures/%20Biedribas%20Logo%20B.png?download

FILADELFIJAS BRĪVO LATVJU BIEDRĪBA
PHILADELPHIA SOCIETY OF FREE LETTS

Filadelfijas Pensionāru kopas sanāksmes un sapulces. 
<< All album photos 2/3 photos
Pensionāru kopas sapulcē 2013. g. 5. novembrī.
Priekšlasījumu teica Ojārs Celle par Latvijā aktuālām tēmām.

The Philadelphia Society of Free Letts (The Latvian Society) 531 N. 7th Street • Philadelphia PA • 19123-3501 | (215) 922-9798

Powered by Wild Apricot Membership Software