http://latviansociety.com/resources/Pictures/%20Biedribas%20Logo%20B.png?download

FILADELFIJAS BRĪVO LATVJU BIEDRĪBA
PHILADELPHIA SOCIETY OF FREE LETTS

Filadelfijas Pensionāru kopas sanāksmes un sapulces. 
<< All album photos 3/3 photos
Andrejs Baidiņš vada pensionāru kopas sapulci 2013. g. 5. novembrī. Ar priekšlasījumu dalījās Ojārs Celle par Latvijā aktuālām tēmām.

The Philadelphia Society of Free Letts (The Latvian Society) 531 N. 7th Street • Philadelphia PA • 19123-3501 | (215) 922-9798

Powered by Wild Apricot Membership Software