http://latviansociety.com/resources/Pictures/%20Biedribas%20Logo%20B.png?download

FILADELFIJAS BRĪVO LATVJU BIEDRĪBA
PHILADELPHIA SOCIETY OF FREE LETTS

Filadelfijas Pensionāru kopas sanāksmes un sapulces. 
3 photo(s) Updated on: 12 Mar 2014
  • 2013. g. 5. novembrī sertificētais Seven Spiritual Laws of Yoga instruktors Edgars Dāle piedāvāja "krēslu jogas" klasi pensionāru kopas sapulces dalībniekiem. Namaste!
  • Pensionāru kopas sapulcē 2013. g. 5. novembrī.
  • Andrejs Baidiņš vada pensionāru kopas sapulci 2013. g. 5. novembrī. Ar priekšlasījumu dalījās Ojārs Celle par Latvijā aktuālām tēmām.

The Philadelphia Society of Free Letts (The Latvian Society) 531 N. 7th Street • Philadelphia PA • 19123-3501 | (215) 922-9798

Powered by Wild Apricot Membership Software