http://latviansociety.com/resources/Pictures/%20Biedribas%20Logo%20B.png?download

FILADELFIJAS BRĪVO LATVJU BIEDRĪBA
PHILADELPHIA SOCIETY OF FREE LETTS

Menessapulce/Monthly Meeting

  • 21 Sep 2014
  • 2:00 PM
  • at The Latvian Society

Filadelfijas Brīvo latvju biedrības biedriem!

Filadelfijas Brīvo latvju biedrības mēnešsapulce notiks svētdien, 21. septembrī, plkst. 2 pp.  Visi biedrības biedri un biedru veicinātāji, tāpat potenciāli biedri un interesenti ir lūgti piedalīties.

Sapulces programmu papildinās Nilsa Jansona un Tijas Vilciņas prezentācija par Gaŗezera latviešu vasaras vidusskolu.

Uzkožamos pēc savas gaumes vest līdz groziņveidā.

Filadelfijas Brīvo latvju biedrības valde

*****

Members of the Philadelphia Society of Free Letts,

The monthly membership meeting of the Philadelphia Society of Free Letts is scheduled to be held on Sunday, September 21st at 2:00 pm.  All full and social members are encouraged to attend and participate, along with potential members and interested persons. In addition to our monthly meeting there will be a presentation by Nils Jansons and Tija Vilcins about Garezers Latvian summer high school.

Snacks welcome!

Philadelphia Society of Free Letts board
The Philadelphia Society of Free Letts (The Latvian Society) 531 N. 7th Street • Philadelphia PA • 19123-3501 | (215) 922-9798

Powered by Wild Apricot Membership Software