http://latviansociety.com/resources/Pictures/%20Biedribas%20Logo%20B.png?download

FILADELFIJAS BRĪVO LATVJU BIEDRĪBA
PHILADELPHIA SOCIETY OF FREE LETTS

Menessapulce/Monthly Meeting

  • 14 Jun 2014
  • 2:00 PM
  • The Latvian Society
Dārgie Filadelfijas Brīvo latvju biedrības biedri un draugi!
Jūs esat laipni aicināti sestdien, šī gada 14. jūnijā, plkst. 2’os pp
uz pēdējo mēnešsapulci pirms vasaras brīvlaika!

Notiks īss 1941.g.aizvesto piemiņas brīdis – dzejā un filmā.
Būtu jauki visus redzēt!
FBLB valde
 
 
The Philadelphia Society of Free Letts will be having its last monthly meeting 
on Saturday June 14,2014 beginning at 2 o’clock.
There will also be a remembrance of the June 14, 1941 deportations – in poetry and film.The Philadelphia Society of Free Letts (The Latvian Society) 531 N. 7th Street • Philadelphia PA • 19123-3501 | (215) 922-9798

Powered by Wild Apricot Membership Software