http://latviansociety.com/resources/Pictures/%20Biedribas%20Logo%20B.png?download

FILADELFIJAS BRĪVO LATVJU BIEDRĪBA
PHILADELPHIA SOCIETY OF FREE LETTS

Menessapulce / Monthly Meeting

 • 18 May 2014
 • 2:00 PM
 • The Latvian Society
Pavasara sakārtošana 10:00 no rīta šo svētdien, 18.maijā.
Nāciet palīgā saorganizēt otrā stāva lielo zāli un salikt inventāru. 

Uz redzīti svetdien!

Spring cleaning 10:00 am this Sunday!
Volunteers welcome to help organize the big hall and take inventory.

See you Sunday!

Monthly Meeting

Darba Kartība

 • 1.    Kvoruma pārbaudīšana un apstiprināšana
 • 2.    Iepriekšējās sapulces protokola nolasīšana in pieņemšana
 • 3.    Valdes ziņojumi
 • a.    Priekšniece
 •                                                           i.    Stipendijas
 •                                                         ii.    ALA atsauksmes
 • 1.    Andris Vilks, Nacionālā biblioteka un FBLB biblioteka
 •                                                        iii.    Atbildība par cilvēkiem, kas nāk apskatīt FBLB par pasākuma laiku
 • b.    Vice priekšnieks
 •                                                           i.    Kalendārs
 • 1.    Priedaines jubileja 31. maijā
 • 2.    Īrnieki no 7.-29.  jūnijam
 • 3.    14. jūnija mēnešsapulce, sestdienā ar programmu
 • c.    Kasieris
 • d.    Sekretāre
 • e.    Kultūras ministrs
 • f.     Nama pārzinis
 • g.    Biedrzine
 •                                                           i.    Jauno biedru apstiprināšana
 • 4.    Komiteju ziņojumi
 • a.    Mājas lapas komiteja
 •                                                           i.    sarunas par Biedrības vārdu
 • b.    Bibliotekas komiteja
 • 5.    Dažādi jautājumiThe Philadelphia Society of Free Letts (The Latvian Society) 531 N. 7th Street • Philadelphia PA • 19123-3501 | (215) 922-9798

Powered by Wild Apricot Membership Software