http://latviansociety.com/resources/Pictures/%20Biedribas%20Logo%20B.png?download

FILADELFIJAS BRĪVO LATVJU BIEDRĪBA
PHILADELPHIA SOCIETY OF FREE LETTS

Monthly Meeting

  • 13 Oct 2013
  • 2:00 PM
  • The Latvian Society

Filadelfijas Brīvo latvju biedrības  biedriem!

Filadelfijas Brīvo latvju  biedrības mēnešsapulce notiks svētdien, 13. Oktobrī, plkst. 2pm.   Visi biedrības biedri un biedri veicinātāji, tāpat potenciāli biedri un interesenti ir lūgti piedalīties.

ALMA, Amerikas Latviešu Mākslinieku Apvienības mākslas izstade vēl arvien ir apskatāma biedrības telpās 12, 13, 19 un 20. oktobrī no 12pm-4pm.

Filadelfijas Brīvo latvju biedrības valde

******

Members of the Philadelphia Society of Free Letts,

The monthly membership meeting of the Philadelphia Society of Free Letts is scheduled to be held on Sunday, October 13th at 2:00 pm.  All full and social members are encouraged to attend and participate, along with potential members and interested people.

ALMA, the American Latvian Artists Association art exhibit still open October 12, 13, 19 and 20 from 12pm- 4pm at the Latvian society.

Philadelphia Society of Free Letts boardThe Philadelphia Society of Free Letts (The Latvian Society) 531 N. 7th Street • Philadelphia PA • 19123-3501 | (215) 922-9798

Powered by Wild Apricot Membership Software