http://latviansociety.com/resources/Pictures/%20Biedribas%20Logo%20B.png?download

FILADELFIJAS BRĪVO LATVJU BIEDRĪBA
PHILADELPHIA SOCIETY OF FREE LETTS

4 maija atzīmēšana

  • 04 May 2013
  • 6:00 PM
  • The Latvian society
Visi mīļi aicināti uz 4. maija atzīmēšanu Filadelfijas Brīvo Latvju biedrībā.

Plkst. 6os skatīsimies dokumentālfilmu par 1998. gada "Smithsonian Folklife Festival" Vašingtonā, DC. Filma ir angļu valodā.

Pec īsas pauzes apsveiksim Lari Krēsliņu ar viņa pirmās dzeju grāmatas iznākšanu un klausīsimies dzeju.

Sekos sadraudzības stunda.

Par Filmu: Ar Gunta Šmidchena palīdzību Charlie Weber, Dagmar Pfensig un Smithsonian Center for Folklife and Cultural Heritage veidoja šo filmu no "Smithsonian Folklife Festival", kur piedalījās baltieši - latvieši, lietuvieši un igauņi. Filmā redzama daļa no koncertiem, amatnieku rokdarbiem, seno svētku tradīcijām u.c.   

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Everyone is invited to join the Philadelphia Society of Free Letts in commemorating May 4th undefined Latvia’s Second Independence Day.

At 6pm we will be showing a documentary on the 1998 Smithsonian Folklife Festival in Washington, DC. The film is in English.  After intermission we will be congratulating our long time board member Laris Kreslins on publishing his first poetry book.

Social hour will follow.

About the film:  Shortly after the 1998 festival, this film was produced by Charlie Weber and Dagmar Pfensig with help from Guntis Smidchens and the Smithsonian Center for Folklife and Cultural Heritage, compiled it from over fifty hours of recordings from Latvians, Lithuanians and Estonians.  They share parts of the festivals concert, many traditional crafts, discussion of traditional holidays (including the summer solstice), and many other interesting topics. .The Philadelphia Society of Free Letts (The Latvian Society) 531 N. 7th Street • Philadelphia PA • 19123-3501 | (215) 922-9798

Powered by Wild Apricot Membership Software