http://latviansociety.com/resources/Pictures/%20Biedribas%20Logo%20B.png?download

FILADELFIJAS BRĪVO LATVJU BIEDRĪBA
PHILADELPHIA SOCIETY OF FREE LETTS

Sateklas ziemas saulgriežu daudzinājums

  • 21 Dec 2012
  • 6:00 PM
  • The Latvian society

        <<120x120>> Filadelfijā.  Vai brauksi vakarēt?

            Pirmssvētku steiga un kņada beidzot ir norimusi un būtu jāiestājas klusajam skaistajam ilgošanās laikam, kad gaisma atkal pārspēs tumsu.  Bet vai mēs spēsim atkāpties no komerciālā iepirkšanās drudža, lai zvaigžņu starojumā sagaidītu ziemas saulgriežus ar klusuma brīdi un mūsu tautas daudzu paaudžu tecējumā sakrātajām dziesmām un citām vērtībām?  Šogad tieši saulgriežos Sateklas dievtuŗu kopa piedāvā visiem tautas mantojuma cienītājiem šādu iespēju -- vienkārši, silti, un mīļi sanākt uz vakarēšanu.  Iesāksim 21. decembŗa vakarā plkst. 19:30, lai sveču gaismā ar priežu sveķu vīraku svinētu mūsu lielās indo-eiropiešu cilts kārtējo gaismas uzvaru pār tumsu.  Šogad pie tam varena izdziedāšanās ir neizbēgama, jo atkal ģeografiski apvienosies, kaut uz neilgu laiku, Medņu sieviešu, Maijas, Lailas, un Imantas, dziesmotā trijotne, kas mūs visus sev aizraus līdzi tautas dziesmu bezgalībā.  Gaidām jūs visus!

            Sateklas saulgrieži Filadelfijas Brīvo latvju biedrībā, piektdien, 21. decembrī, 19:30.  Nākošais un pēdējais 120. jubilejas gada sarīkojums - Vecgada vakara balle.  Paldies Latviešu fondam par atbalstu visiem 120+ jubilejas gada notikumiem.  Paldies arī Ilonai Vilciņai par visa gada reklāmām LatvianUSA.com.  Un paldies darba rūķēm Jolantai Mockus un Ritai Vilciņai.

                                                                        Sandra Milevska
The Philadelphia Society of Free Letts (The Latvian Society) 531 N. 7th Street • Philadelphia PA • 19123-3501 | (215) 922-9798

Powered by Wild Apricot Membership Software