http://latviansociety.com/resources/Pictures/%20Biedribas%20Logo%20B.png?download

FILADELFIJAS BRĪVO LATVJU BIEDRĪBA
PHILADELPHIA SOCIETY OF FREE LETTS

Sateklas Veļu vakars

  • 20 Oct 2012
  • 6:00 PM
  • The Latvian society

<<120 x 120>> Filadelfijā.  Vai saproti, ka visi kādreiz būsim veļi?

 

            Protams, kam ir 10 vai pat 20 gadu, tam īsti neizprast šo neizbēgamo faktu, ka agrāk vai vēlāk mēs visi nonāksim veļu kārtā.  Bet tie starp mums, kam sāk parādīties tās sidraba stīgas starp zeltainajām, noteikti šad tad vērš domas uz lielo nezināmo.  Vai nebūtu laiks sākt izprast, ko mūsu tauta jau izsenis domā par šo pārejas fāzi uz citu būtības līmeni?  Vai nebūtu laiks piedalīties paša senču pieminēšanā, cerībā, ka kādreiz arī mūs kāds tādā veidā godinās?

            Ar rudens agrās tumsas iestāšanos ir pienācis veļu laiks, kas šajā zemē izpaužas ar ķēmīgām komerciālām izdarībām.  Cik labi, ka Brīvo latvju biedrība un tās dievtuŗu kopa "Satekla", 120. jubilejas ietvaros, sestdien 20. oktobrī aicina visus, kam patiktos dziedāt tautas dziesmas, kam interesē mūsu tautas senie atzinumi, kas gribētu pasēdēt sveču gaismā, un jā, kas kādreiz arī paši būs veļi, atbraukt uz veļu vakaru, kuŗu šoreiz kuplinās Vašingtonas cītīgie folkloras kopēji "Sudrabavots", t.i. Andra un Daigas Rūtiņu ģimene, Vīksniņu māsas Helēna, Brigita un Ingrīda, plus Daina Bolšteina.  Visiem nākotnes veļiem šī ir īstā reize sadziedāties.  Mēs īpaši aicinām tos, kas nav piedalījušies šāda veida sanākšanā, bet kas gribētu to kaut reizi izmēģināt, jo vienīgā prasība ir ņemt līdzi veselīgu dziedātgribu.

            Sateklas veļu vakars notiks sestdien 20. oktobrī sākot no plkst. 18:00.  Gaidām jūs!  Ziņas un jaunumus par BLB jubilejas gada notikumiem var atrast tīmeklī  www.latviansociety.com; var atskatīties uz jau notikušo 120. jubilejas gada blogāwww.fblb120.blogspot.com.  Visi 120. jubilejas sarīkojumi tiek rīkoti ar Latviešu fonda atbalstu.

 

                                                                                                                           Sandra Milevska
The Philadelphia Society of Free Letts (The Latvian Society) 531 N. 7th Street • Philadelphia PA • 19123-3501 | (215) 922-9798

Powered by Wild Apricot Membership Software