http://latviansociety.com/resources/Pictures/%20Biedribas%20Logo%20B.png?download

FILADELFIJAS BRĪVO LATVJU BIEDRĪBA
PHILADELPHIA SOCIETY OF FREE LETTS

Nedelas nogale nakotnei! <<120 x 120>> Filadelfijā. Kas galu galā par visu to maksā?

  • 29 Sep 2012
  • 10:00 AM
  • 30 Sep 2012
  • 6:00 PM
  • The Latvian society

<<120 x 120>> Filadelfijā.  Kas galu galā par visu to maksā?

 

            Filadelfijas Brīvo latvju biedrības 120. jubilejas gads ir iegājis finiša taisnē.  Sarīkojumu lavīna nenāk par velti - kas galu galā par visu to maksā?  Protams, pati Biedrība sedz lielu daļu, bet līdzīga apmēra summu mums piešķīra Latviešu fonds, vienīgais šāda veida fonds, kura paši dalībnieki -- ziedotāji vai aizdevēji -- demokrātiskā kārtā ar savām balsīm nosaka, kas saņems finansējumu.  Pateicībā par LF atbalstu visa gada garumā, BLB rīko šī gada Nedēļas Nogali Nākotnei, LF gadskārtējo dalībnieku pilnsapulci.  Tā notiks BLB telpās, iesākot neformāli jau no piektdienas, 28. septembra, plkst. 7:00 vakarā, kad būs saviesīga satikšanās bārā.  Sestdien 29. septembrī notiks LF padomes locekļu sanāksme no rīta, un tai sekos, no 1:00-5:00, atklāta dalībnieku pilnsapulce, kuru tiek aicināts apmeklēt jebkurš interesents, neatkarīgi vai tas būtu LF dalībnieks vai nē.  Šī NNN nogale tipiski pulcina latviešus no dažādām pilsētām, un jau tagad Filadelfijai ir pieteikušies tālbraucēji.

            Īpaša viešņa bagātinās vakara cēlienu - Vašingtonas domubiedrības Nacionālās politikas centra (Center for National Policy) biedre (Fellow for Democracy and Development), vienīgā līdzšinējā PBLA sieviete-priekšsēde, un trīs LR Saeimu deputāte, ārlietu speciāliste Vaira Paegle runās par tematu "Politiskais dialogs Latvijā:  vai pazudis tulkojumā?"  Vaira Paegle šķetinās Latvijas politiskajā dzīvē nekad neiztrūkstošos jaunumus, kam sekos iespēja šai pieredzējušai politiķei prasīt arī jautājumus.  Pēc tam dzejas cēliens "Latviešu protesta dzeja laika gaitā" turpinās iesākto politisko tematu ar darbiem, kas, izrādās, vienas un tās pašas vārīgās vietas uzšķērd, jau no 19. gadsimta otrās puses caurvijot visu jauno laiku latviešu tautas vēsturi lidz pat mūsdienām.  Vakaru noslēgs vakariņas un atminējumu spēle par LF vēsturi.  Ieeja $25.

            Svētdien no plkst. 12:00 būs atvadu pusdienas ar iespēju 2:00 noskatīties filmu par šovasar Rīgā, VEFa Kultūras namā notikušo Zigurda Miezīša piemiņas sarīkojumu ar tautu dejām.  Solveiga Miezīte savos ievadvārdos pastāstīs par sarīkojumu un filmas tapšanu, kas atspoguļo nelaiķa Ziga ļoti garo un izcilo karjeru kā tautas deju pētnieks, choreogrāfs, un deju kopu vadītājs.  Pa visu šo nogali arī būs iespēja baudīt visjaunākās paaudzes veikumu, jo Biedrības lielajā zālē būs izstādīti jauno ASV latviešu mākslinieku darbi (Nicole Harvey, Aleksis Hāgelis,  Lily Howell, Marisa Rasuma, Krišs Judovics, Laila Milevska, Māra Bērziņa) bet lejas zālē mini-izstādes "Koka Rīga" ietvaros redzēsim Imantas Nīgalas fotografijas no Rīgas koka mājām, kas Eiropā šodien ir reta architektūras pērle. 

            Filadelfieši aicina visus apmeklēt Latviešu fonda Nedēļas Nogali Nākotnei.  Tuvāka informācija pie Ģirta Zeidenberga, girtszeidenbergs@comcast.net.

                                                                       

                                                                        Sandra MilevskaThe Philadelphia Society of Free Letts (The Latvian Society) 531 N. 7th Street • Philadelphia PA • 19123-3501 | (215) 922-9798

Powered by Wild Apricot Membership Software