http://latviansociety.com/resources/Pictures/%20Biedribas%20Logo%20B.png?download

FILADELFIJAS BRĪVO LATVJU BIEDRĪBA
PHILADELPHIA SOCIETY OF FREE LETTS

Daugavas Vanagu Rudens Balle!

  • 22 Sep 2012
  • 6:30 PM
  • The Latvian society
Daugavas Vanagu Apvieniba Filadelfija riko "Rudens Balli" ar Latviesu gaume auksta galda vakarinam un  'Billy Aust' dejas muziku.  Sestdien, 22. septembri Latviesu Biedribas nama. (7th & Spring Garden ielas sturi - Fila.)  Sakums plkstn. 6:30 vakara.  Vakarinas un balle $30.-
Velams ieprieks pieteikties pie 
Alza Kubulina  484-842-1498.
Ja ieprieks ir meginats - telefons nestradaja.  Tagad vis kartiba.    PaldiesThe Philadelphia Society of Free Letts (The Latvian Society) 531 N. 7th Street • Philadelphia PA • 19123-3501 | (215) 922-9798

Powered by Wild Apricot Membership Software