http://latviansociety.com/resources/Pictures/%20Biedribas%20Logo%20B.png?download

FILADELFIJAS BRĪVO LATVJU BIEDRĪBA
PHILADELPHIA SOCIETY OF FREE LETTS

<<120x120>> Filadelfijā. Cepsim Latviski.

  • 21 Jul 2012
  • 11:00 AM
  • The Latvian society

FILADELFIJAS BRĪVO LATVJU BIEDRĪBĀ <<120x120>>

SESTDIEN 21. JŪLIJĀ  11:00

<<120x120>> Filadelfijā.  Vai garšo saldie?

      Tas, kam negaršo saldie, lai paliek mājās.  Bet mums, visiem pārējiem, "Cepsim latviski!" tiek piedāvāta vienreizēja iespēja iemācīties to, kas aizgādās mūs atpakaļ bērnības atmiņās, kad vecāmāte piedāvāja no svaigām un veselīgām izejvielām pašas gatavotus saldos ēdienus iz senatnīgās latviešu virtuves.  Filadelfijas gatavošanas mākslas galvenā meistare Inta Grunde mums mācīs, Brīvo latvju biedrības lejas virtuvē un ēdamzālē, kā pašiem taisīt tādu klasiku, kā debess mannā, bubertu, ķīsēli, un īpašos, vietējās filadelfietes nelaiķes Buteles kundzes, slavenos olbaltuma cepumus.  Inta mācīs, bet katram pašam būs jāstrādā, jo tikai darot un sasmērējot paša rokas ir iespējams apgūt visas vajadzīgās prasmes.  Pacienāsimies ar vieglām pusdienām, un tad tūlīt uz vietas būs iespēja baudīt paša gatavoto. 

     Bet vai cilvēks dzīvo no vēdera vien?  Taču nē, un tādēļ cita filadelfiete, dziedāšanas meistare Laila Medne, ievadīs mūs garīgajā barībā, atskaņojot un novadot kopīgu dziedāšanu, kur starp labi pazīstamām tautas dziesmām Laila kā odziņas iespraudīs retas un interesantas dziesmas.  Bauda vēderam un sirdij! 

     Kulinārijas apguvēju zināšanai, izejvielas tiks sagādātas uz vietas, un priekšauts arī gaidīs katru.  Mēs lūgsim nelielu samaksu atbilstoši patērētajām izejvielām, bet pretī tiks dots tik daudz vairāk:  sapņu un atmiņu saldie, kopīga pastrādāšana un padziedāšana, un bez tam, visas receptes, izrakstītas un gatavas mājās nešanai, kur tās varēs gatavot atkal un atkal.  Uz redzēšanos "Cepsim latviski!", sestdien, 21. jūlijā, plkst. 11:00!

     Ziņas un jaunumus par BLB jubilejas gada notikumiem var atrast tīmeklī:  www.latviansociety.com.  Īpašs paldies Vidvudam Mednim par 120. jubilejas gada blogu:  www.fblb120.blogspot.com.  Īpašs paldies arī visa Filadelfijas 120. jubilejas gada sarīkojumu izsludinātājiem, interneta portālam LatvianUSA.com un tā vadītājai Ilonai Vilciņai, laikrakstiem Laiks, Latvija Amerikā un Latvietis, ziņu izplatītājām Ritai Vilciņai un Jolantai Mockus, un cītīgajiem e-pastu izsūtītājiem Ģirtam Zeidenbergam un Larim Krēsliņam.  Paldies!

                                          Sandra MilevskaThe Philadelphia Society of Free Letts (The Latvian Society) 531 N. 7th Street • Philadelphia PA • 19123-3501 | (215) 922-9798

Powered by Wild Apricot Membership Software