http://latviansociety.com/resources/Pictures/%20Biedribas%20Logo%20B.png?download

FILADELFIJAS BRĪVO LATVJU BIEDRĪBA
PHILADELPHIA SOCIETY OF FREE LETTS

Open house meeting with students from Latvia

  • 29 Apr 2012
  • 2:00 PM
  • The Latvian society
<<120x120>> Filadelfijā. Vai zini, ko domā skolnieki?
Pateicoties amerikāņu nevalstiskajai organizācijai Nacionālais konstitūcijas centrs (National Constitution Center) un Filadelfijas Latviešu organizāciju padomei, kas apvieno 12 vietējās latviešu organizācijas un draudzes, 2012. gada. 4. maija vakarā, kā daļa no Brīvo latvju biedrības 120. jubilejas programmas, par tematu "līdzdalība sabiedrībā" BLB angļu valodā uzstāsies apmēram 30 personu grupa, starp tiem 12 Latvijas vidusskolnieki ar saviem 5 pavadoņiem, 5 amerikāņu vidusskolnieki ar saviem 2 pavadoņiem, un Konstitūcijas centra darbinieki. Programma tiek īstenota "At the Table" starptautiskās apmaiņas programmas ietvaros, kurā šogad piedalījās Filadelfijas Constitution Hill vidusskola un trīs Latvijas skolas: Rīgas Kultūru vidusskola, Rīgas 10. vidusskola (bilingvāla), un Lizuma vidusskola.
Amerikāņu skolnieki Latvijā pavadīja nedēļu aprīļa sākumā, iepazīstoties ar vietējo skolnieku ikdienu un ārpusskolas nodarbībām, kā arī baudot kultūras programmu un braucot ekskursijās, t.sk. uz partnera skolu Lizumā, Gulbenes novadā. Maijā ASV ierodas Latvijas dalībnieki savā apmaiņas braucienā, kas vainagosies ar apaļā galda diskusiju BLB par savstarpējiem iespaidiem un par sabiedriskas līdzdalības veidiem abās valstīs. Amerikāņu un latviešu vidusskolnieki izveidoja kopīgas darba grupas šī temata izpētei, un pēc atgriešanās Latvijā, Latvijas Nacionālā vēstures muzeja gādībā, no saviem videomateriāliem un intervijām veidos ceļojošu izstādi ar smagumpunktu sabiedrības līdzdalība Latvijas Trešajā atmodā un sekojošo 20 gadu attīstība.The Philadelphia Society of Free Letts (The Latvian Society) 531 N. 7th Street • Philadelphia PA • 19123-3501 | (215) 922-9798

Powered by Wild Apricot Membership Software