http://latviansociety.com/resources/Pictures/%20Biedribas%20Logo%20B.png?download

FILADELFIJAS BRĪVO LATVJU BIEDRĪBA
PHILADELPHIA SOCIETY OF FREE LETTS

Latvian Final Friday Happy Hour - April

  • 27 Apr 2012
  • 8:00 PM
  • The Latvian Society


Pēdējā piektdiena Šekspīra zīmē; 

Sandra Jansone, Ivars Stonins 

„Būt vai nebūt”;

 Kārlis Bērziņš par BLB vēsturi 1952-1982

+ Šekspīrs Latvijas teātros,

 savā dzimšanas mēnesīThe Philadelphia Society of Free Letts (The Latvian Society) 531 N. 7th Street • Philadelphia PA • 19123-3501 | (215) 922-9798

Powered by Wild Apricot Membership Software