http://latviansociety.com/resources/Pictures/%20Biedribas%20Logo%20B.png?download

FILADELFIJAS BRĪVO LATVJU BIEDRĪBA
PHILADELPHIA SOCIETY OF FREE LETTS

Saviesīgā Stunda/Happy Hour

  • 19 Jun 2021
  • 6:00 PM
Visi ir aicināti uz Latviešu Biedrības vasaras Saviesīgo Stundu, ar tēmu "Jūrmala". Būs iespēja parunāties un satikties ar draugiem pēc mūžīgās karantīnas! Mums būs spēles dārzā, kā arī rādīsim YouTube kolekciju no patreizējiem latviešu kultūras notikumiem.
Krogs būs atvērts plkst 2os un būs iespēja skatīties Alises mākslas sarunu krogā, ja vēlaties. Saviesīgā stunda sāksies 6os.
Plkst. 2os būs iespēja skatīties virtuālo mākslas izstādi, "Her.e.xhibition.lv", ko vadīs Alise Pundure. Būs saruna ar latviešu sievietēm mākslā.
Krogs būs atvērts plkst 2os un būs iespēja skatīties Alises mākslas sarunu krogā, ja vēlaties. Saviesīgā stunda sāksies 6os.
Nevaram sagaidīt jūs redzēt!

**********************************************
Come join us at Biedrība for a summer beach/porch party! Let's kick off the summer by getting together and reconnecting with friends after a long time in quarantine.
The yard will be open outside for games and as open air social distancing option. We will also play a YouTube compilation of current Latvian cultural events.
At 2:00PM, there will be an online Zoom art exhibition. Alise Pundure will be presenting, "Her.e.xhibition.lv," which will be an informal conversation about Latvian women artists. The bar will be open during this presentation and you will have the option of watching it from the bar.
Happy hour will begin at 6:00pm.
Can't wait to see you all there!The Philadelphia Society of Free Letts (The Latvian Society) 531 N. 7th Street • Philadelphia PA • 19123-3501 | (215) 922-9798

Powered by Wild Apricot Membership Software