http://latviansociety.com/resources/Pictures/%20Biedribas%20Logo%20B.png?download

FILADELFIJAS BRĪVO LATVJU BIEDRĪBA
PHILADELPHIA SOCIETY OF FREE LETTS

Vasaras Talka/Summer Cleaning

  • 05 Jun 2021
  • 11:00 AM

Sestdien, 5. jūnijā plkst 11'os norītā

Esat aicināti nākt palīga sagatavot telpas priekš vasaras darbības. Būs darbi visiem- jauniem, veciem un vidējiem. Labi pavadīts laiks un laba pašsajūta par padarīto darbu ir garantēta. Pusdienas būs visiem talciniekiem!

Visi biedrības biedri un biedru veicinātāji, kā arī potenciāli biedri un interesenti ir aicināti piedalīties.

Saturday, June 5th

Please join us Saturday at 11 am to help prepare for summer activities. With the building being primarily dormant over the past year, a good deep cleaning is in order! A fun time and and an enormous sense of accomplishment are complimentary for all volunteers. Lunch will be provided.

PHILADELPHIA SOCIETY OF FREE LETTS
FILADELFIJAS BRĪVO LATVJU BIEDRĪBA
The Philadelphia Society of Free Letts (The Latvian Society) 531 N. 7th Street • Philadelphia PA • 19123-3501 | (215) 922-9798

Powered by Wild Apricot Membership Software