http://latviansociety.com/resources/Pictures/%20Biedribas%20Logo%20B.png?download

FILADELFIJAS BRĪVO LATVJU BIEDRĪBA
PHILADELPHIA SOCIETY OF FREE LETTS

<<120x120>> Filadelfijā. Kā Tev veicas mīlestībā?

  • 14 Jan 2012
  • 5:00 PM
  • Philadelphia Society of free letts

Kad Tu pēdējo reizi tiki aicināts uz latviešu sarīkojumu ar pamatīgu mīlas un erotikas devu? Nekad?


Sirmā Filadelfijas Brīvo latvju biedrība sava 120. jubilejas gada sākumā aršādu tēmu nolēmusi piesaistīt publikas uzmanību -- un visiem apmeklētājiem nodrošināt raitu un veselīgu asinsriti. 2012. gada 14. janvārī plkst. 17:00 notiks trīs trimdas paaudžu sarīkojums. Atklāsim mākslas izstādi, veltītu Filadelfijas Latviešu mākslinieku grupai, mūsu vietējiem vecmeistariem, kuŗi visi jau aizsaulē -- gleznotāji Laimons Eglītis, Oskars Skušķis, un Arnolds Treibergs, tēlnieks Voldemārs Jansons, un stikla gleznotājs Leonīds Linauts. Māksliniekiem allaž patikuši plikņi, bet šoreiz viņu darbus arī papildinās īsi personīgi atmiņu stāstījumi par katru, kā arī mākslas zinātnieces Eleonoras Šturmas vērtējums, atceroties gadu desmitiem labi pazīstamos kollēgas.


Turpinājumā -- kabarē vakars ar vakariņām sveču gaismā pustumšā zālē, jo varbūt kāds sakautrēsies, ieklausoties Modra Medņa mīlas un erotikas dzejas uzliesmojumos. Ikviens, kurš kaut reizi ir dzirdējis Modri skandinām savus darbus, zina, ka iespaids ir spēcīgs un neaizmirstams. Šos kaislīgos dzejoļus sacerējis jau pirms gadiem, Modris Mednis pārstāv to trimdas paaudzi, kas šajos krastos (atsauce uz BLB kādreizējā biļetena "Svešos krastos") savu literāro darbību jaunībā iesāka un turpina to vēl aizvien. Dzejoļu lasījumus papildinās Filadelfijas latviešu jaunās paaudzes pārstāvis Ādams Bērziņš ar saviem līdzgaitniekiem no Real Live People(in)Motion, piedāvājot mīlu un erotiku modernās dejas valodā pamīšus ar dzeju. Trupas choreografe Džīna Hocha-Stalla (Gina Hoch-Stall) īpaši šim sarīkojumam radījusi jaundarbu izmantojot unikālāsčellistes Zoes Kītingas (Zoe Keating) komponēto mūziku.


Lejas stāvā varēs apskatīt pirmo no daudzajām 120. jubilejas gada mini-izstādēm. Iepazīsimies ar jau pirmskaŗa Latvijā pazīstamo sudrabkaļu, brāļu Jāņa un Leonīda Rīdusu daiļradi. Izstādē būs iespēja aplūkot trimdā darinātus tautiskus šķīvjus un Latvijas pirmā neatkarības laikā tapušo daiļamatniecības izstrādājumu fotoattēlus. Par fotoattēliem pateicamies Rīgas Vēstures un kuģniecības mūzeja darbiniekiem, kā arī Rīdusu radiniecei Andrai Kadiševskai.


Ziņas un jaunumus par BLB jubilejas gada notikumiem var atrast tīmeklī: www.latviansociety.com. Viesi tālbraucēji ir aicināti sazināties ar Marku Liepu (liepama1@gmail.com) ar jautājumiem par viesnīcām un transportu.

Ieeja $20.00


Sandra MilevskaThe Philadelphia Society of Free Letts (The Latvian Society) 531 N. 7th Street • Philadelphia PA • 19123-3501 | (215) 922-9798

Powered by Wild Apricot Membership Software