http://latviansociety.com/resources/Pictures/%20Biedribas%20Logo%20B.png?download

FILADELFIJAS BRĪVO LATVJU BIEDRĪBA
PHILADELPHIA SOCIETY OF FREE LETTS

Saviesigs vakars / Happy hour!

  • 07 Mar 2020
  • 8:00 PM
  • The Latvian Society

_

Let's celebrate St. Patty's Day a little early this year!

Show us your Irish side by wearing green and St. Patty's Day accessories.

Saturday, March 7th @ 8pm

Bring your friends and family!

Save the date!


We will have:

Green drinks

New beer options

Irish step class led by Annija Kerno

Pulled pork sliders with all the 'green' fixins, and dessert $4

We will also be celebrating the February and March birthday guys and gals!


Philadelphia Society of Free Letts

531 N 7th St

Philadelphia, PA 19123Svinēsim St. Patty's Day kopā šogad!


Velkiet zaļas drēbes un satiksimies biedrībā, lai meklētu zeltu un varavīksnes!

sestdien, 7. martā plkst. 8os vakarā

Visi aicināti!

Būs lustīga dzīvošana!

Pataupiet datumu!


Piedāvāsim:

Zaļus dzērienus

Jaunus alus

Īru dejas klasi - Annijas Kerno vadībā

Pulled pork sliders ar zaļām piedevām, ieskaitot saldo ēdienu $4

Arī nosvinēsim februāra un marta jubilārus!


Filadelfijas Brīvo latvju biedrība

531 N 7th St

Philadelphia, PA 19123The Philadelphia Society of Free Letts (The Latvian Society) 531 N. 7th Street • Philadelphia PA • 19123-3501 | (215) 922-9798

Powered by Wild Apricot Membership Software