http://latviansociety.com/resources/Pictures/%20Biedribas%20Logo%20B.png?download

FILADELFIJAS BRĪVO LATVJU BIEDRĪBA
PHILADELPHIA SOCIETY OF FREE LETTS

Vasaras Talka/Summer Work Day

  • 13 Jul 2019
  • 12:00 PM - 7:00 PMSestdien, 13. Jūlijā plkst 12'os pēcpusdienā

Esat aicināti nākt palīga sagatavot telpas priekš vasaras darbības. Būs darbi visiem- jauniem, veciem un vidējiem. Labi pavadīts laiks un laba pašsajūta par padarīto darbu ir garantēta. Pusdienas būs visiem talciniekiem!

Visi biedrības biedri un biedru veicinātāji, kā arī potenciāli biedri un interesenti ir aicināti piedalīties.

Saturday, July 13

Please join us Saturday at 12 pm to help prepare for summer activities. A fun time and and an enormous sense of accomplishment are complimentary for all volunteers. Lunch will be provided.

PHILADELPHIA SOCIETY OF FREE LETTS
FILADELFIJAS BRĪVO LATVJU BIEDRĪBA

531 NORTH 7TH STREET
PHILADELPHIA, PA  19123
The Philadelphia Society of Free Letts (The Latvian Society) 531 N. 7th Street • Philadelphia PA • 19123-3501 | (215) 922-9798

Powered by Wild Apricot Membership Software