http://latviansociety.com/resources/Pictures/%20Biedribas%20Logo%20B.png?download

FILADELFIJAS BRĪVO LATVJU BIEDRĪBA
PHILADELPHIA SOCIETY OF FREE LETTS

E. Bērziņa piemiņas brīdis / E. Berzins memorial

  • 08 Jun 2019
  • 2:00 PM - 8:00 PM

E. Bērziņa piemiņas brīdis / E. Berzins Memorial.

Tanī laikā arī pieminēs Frici Dzintars / There will also be a remembrance of Fric Dzintars. 
The Philadelphia Society of Free Letts (The Latvian Society) 531 N. 7th Street • Philadelphia PA • 19123-3501 | (215) 922-9798

Powered by Wild Apricot Membership Software