http://latviansociety.com/resources/Pictures/%20Biedribas%20Logo%20B.png?download

FILADELFIJAS BRĪVO LATVJU BIEDRĪBA
PHILADELPHIA SOCIETY OF FREE LETTS

Filadelfijas pensionāru kopas sanāksme

  • 05 Feb 2019
  • 11:00 AM
  • The Latvian Society

Filadelfijas pensionāru kopas regulārā sanāksme notiks otrdien, 5. februārī, groziņu veidā.  Tā sāksies, pl. 11:00 dienā Filadelfijas Brīvo latvju biedrības telpās, 531 North 7th Street.  Programmā valdes ziņojumi, nākotnes darbība, un Latvijas TV videolentu fragmenti . Saiets beigsies ar dzimumdienu svinēšanu un kafijas galdu. Viesi arvien laipni gaidīti.


Visu labu,

Andrejs Baidiņš
The Philadelphia Society of Free Letts (The Latvian Society) 531 N. 7th Street • Philadelphia PA • 19123-3501 | (215) 922-9798

Powered by Wild Apricot Membership Software