http://latviansociety.com/resources/Pictures/%20Biedribas%20Logo%20B.png?download

FILADELFIJAS BRĪVO LATVJU BIEDRĪBA
PHILADELPHIA SOCIETY OF FREE LETTS

MŪZIKAS TERAPIJA LATVIJĀ

  • 27 Apr 2011
  • 7:00 PM - 9:59 PM
  • Philadelphia Society of Free Letts

MŪZIKAS TERAPIJA LATVIJ 

Datelnas (Vācijas) Universitātes bērnu slimnīcas

Mūzikas terapijas departamenta vadītājs

DR. REINERS HAUSS

MUSIC THERAPY IN LATVIA

Director, Music Therapy Department

University Children’s Hospital Datteln (Germany)

DR. REINER HAUS

Filadelfijas Brīvo latvju biedrībā, trešdien, 2011. g. 27. aprīlī plkst. 19os

Dr. Reiners Hauss (Dr. rer. medic. Vittena-Herdeka universitātes Medicīnas fakultāte) kalpo par Datelnas (Vācijas) Universitātes bērnu slimnīcas Mūzikas terapijas departamenta vadītāju un ir pieredzējis pētnieks, kas ir publicējis rakstus starptautiskajos izdevumos. Dibinājis Mūzikas terapijas MA programmu Liepājas universitātē, kuru attīsta 1998.-2002. g. bet vada 2002.-2006. g. Par mūzikas terapijas pakalpojumu un pētniecības infrastruktūras attīstīšanu Latvijā 2008. g.

saņem “vislabākās prakses modeļa” apbalvojumu no Vācijas Padomes invalidu palīdzībai un 2009. g. goda doktoru no Liepājas universitātes. Pašreiz ir zinātniskais padomdevējs Liepājas MA programmai un atbild par mūzikas terapijas akadēmisko,

pētniecisko, un finansiālo attīstību Latvijā.


Philadelphia Society of Free Letts, Wednesday, April 27, 2011 at 7:00 pm

Dr. Reiner Haus (Dr. rer. Medic. University Witten-Herdecke Faculty of Medicine)

serves as director of the Music Therapy Department, University Children’s Hospital

Datteln (Germany) and is an experienced internationally published researcher. He

founded the music therapy MA program at the University of Liepaja, which he

developed from 1998-2002 and chaired from 2002-2006. For implementing the

infrastructure for music therapy service and research in Latvia he received, in 2008,

the “best practice model” award from the German Council for Disability Aid, and, in

2009, an honorary doctorate from the University of Liepaja. Today he is scientific

advisor of the music therapy program in Liepaja and responsible for music therapy

academic, research and finance development in Latvia.The Philadelphia Society of Free Letts (The Latvian Society) 531 N. 7th Street • Philadelphia PA • 19123-3501 | (215) 922-9798

Powered by Wild Apricot Membership Software