http://latviansociety.com/resources/Pictures/%20Biedribas%20Logo%20B.png?download

FILADELFIJAS BRĪVO LATVJU BIEDRĪBA
PHILADELPHIA SOCIETY OF FREE LETTS

FBLB Gada sapulce - PSFL Annual Meeting

  • 25 Feb 2018
  • 2:00 PM
  • The Latvian Society

Registration


Registration is closed

Gan es gāju, gan darīju,

Gan es otru aicināju;

Gan draugam, gan radam

Nākt ar mani talciņā.


Filadelfijas Brīvo latvju biedrības valde sirsnīgi aicina jūs piedalīties gada sapulcē. Varēsit uzzināt par pēdējā gada notikumiem un piedalīties jaunā gada kalendāra plānošanā. 

Laipni gaidam jūs redzēt, dzirdēt jūsu ieteikumus un strādāt kopā ar jums!

Gada sapulce notiks 25. februārī pklst 2:00 pp.

Lūdzam reģistrēties sapulcei un sniegt ieteikumus pārrunām pirms sapulces, lai tos var iekļaut dienas kārtībā. 

Visi biedri laipni lūgti piedalīties. Talkas darbi un vietas dažādās komitejās netrūkst! Arī viesi gaidīti!

Būs vakariņas!

Paldies par piedalīšanos!

**Atgādinājums, ka 2016. gadā biedrības gada sapulcē nobalsoja, ka valdi ievēlēs uz 2 gadiem un tamdēļ šogad nebūs vēlēšanas, bet tikai atskats uz pēdējo, 125.g. jubilejas gadu.

— Filadelfijas Brīvo latvju biedrības valde

We invite you to pre-register online for the annual general meeting and submit proposed discussion topics so that they can be added to the meeting agenda.


All full and social members are encouraged to attend and participate. Please consider volunteering or joining committees to help realize our goals! Potential members and interested persons are welcome to attend, as well. 

Dinner will be provided.

**Amendment to the bylaws – voting for board of directors, auditing committee, and potential statute changes will occur every other year, unless deemed necessary by the board.


The Philadelphia Society of Free Letts (The Latvian Society) 531 N. 7th Street • Philadelphia PA • 19123-3501 | (215) 922-9798

Powered by Wild Apricot Membership Software