http://latviansociety.com/resources/Pictures/%20Biedribas%20Logo%20B.png?download

FILADELFIJAS BRĪVO LATVJU BIEDRĪBA
PHILADELPHIA SOCIETY OF FREE LETTS

Valsts svētki / Latvian Independence Day

  • 18 Nov 2017
  • 2:00 PM
  • at The Latvian Society
18. novembrī plkst. 2.00 Filadelfijas Brīvo latvju biedrības namā (531 N. 7th St., pie Spring Garden ielas) Latvijas valsts dibināšanas atceres sarīkojums.  Svētku runu teiks Latvijas Republikas vēstnieks un pastāvīgais pārstāvis Apvienoto Nāciju organizācijā Jānis Mažeiks.  Aktā piedalīsies Filadelfijas latviešu skolas audzēkņi.  Koncerta daļā dziedās Andrejs Martenss un Amanda Vesta Gunta Plostnieces pavadījumā.  Visi laipni aicināti uz pieņemšanu un Dzintara galda sarūpētām vakariņām pēc koncerta.  Rīko visas Filadelfijas un apkaimes latviešu draudzes un organizācijas.  Ieeja $25 (tiem, kuŗi ieradīsies tautasstērpā--$15); labvēļu ziedojums--vismaz $50; bērniem un studentiem ieeja brīva.  Filadelfijas Latviešu organizāciju padome lūdz arī apmeklēt kopīgo Valstssvētku dievkalpojumu svētdien, 19. novembrī, plkst. 11.00, Sv. Jāņa draudzes dievnamā.The Philadelphia Society of Free Letts (The Latvian Society) 531 N. 7th Street • Philadelphia PA • 19123-3501 | (215) 922-9798

Powered by Wild Apricot Membership Software