http://latviansociety.com/resources/Pictures/%20Biedribas%20Logo%20B.png?download

FILADELFIJAS BRĪVO LATVJU BIEDRĪBA
PHILADELPHIA SOCIETY OF FREE LETTS

Filadelfijas pensionāru kopas sanāksme

  • 03 Oct 2017
  • 11:00 AM
  • The Latvian Society

Filadelfijas pensionāru kopas regulārā sanāksme notiks otrdien, 3. oktobri groziņu veidā.  Tā sāksies, pl. 11:00 dienā Filadelfijas Brīvo latvju biedrības telpās, 531 North 7th Street.  Programmā valdes ziņojumi, nākotnes darbība, ka arī Arvīda Lielkāja un Girta Zeidenberga piedzīvojumi LatvijāS aiets beigsies ar dzimumdienu svinēšanu un kafijas galdu. Viesi arvien laipni gaidīti. (AB).


Visu labu,

Andrejs Baidiņš
The Philadelphia Society of Free Letts (The Latvian Society) 531 N. 7th Street • Philadelphia PA • 19123-3501 | (215) 922-9798

Powered by Wild Apricot Membership Software