http://latviansociety.com/resources/Pictures/%20Biedribas%20Logo%20B.png?download

FILADELFIJAS BRĪVO LATVJU BIEDRĪBA
PHILADELPHIA SOCIETY OF FREE LETTS

Biedrības un Pensionāru kopējais saiets

  • 04 Mar 2017
  • 12:00 PM
  • The Latvian Society
Filadelfijas Brīvo latvju biedrības un pensionāru kopas nākamais saiets notiks sestdien, 4. martā.  Tas sāksies pl. 12:00 dienā Filadelfijas Brīvo latvju biedrības telpās, 531 North 7th Street.  Programmā ekonomijas prof. Nikolaja Balabkina referāts “Latvija Eiropas pārejas procesā.”  Tam sekos parastā pensionāru darbu kārtiba ar dzimumdienu svinēšanu un kafijas galdu. Viesi arvien laipni gaidīti. Regulārais 7. marta pensionāru saiets nenotiks. (AB)The Philadelphia Society of Free Letts (The Latvian Society) 531 N. 7th Street • Philadelphia PA • 19123-3501 | (215) 922-9798

Powered by Wild Apricot Membership Software