http://latviansociety.com/resources/Pictures/%20Biedribas%20Logo%20B.png?download

FILADELFIJAS BRĪVO LATVJU BIEDRĪBA
PHILADELPHIA SOCIETY OF FREE LETTS

Ziemas Saulgrieži / Winter Solstice

  • 17 Dec 2016
  • 4:00 PM
  • The Latvian Society


Atzīmēsim Ziemas Saulgriežus 

šī gada Vilku mēneša

17. dienā

4'os pēcpusdienā.

 

Adiet, meitas, ko adiet,

Vilkam zeķes noadiet:

Vilkam kājas nosalušas,

Dziļu sniegu bradājot.

 

Gani, gani, sargiet kazu,                              

Kazai jāja preciniek'.                                 

Vilciņš savu zobentiņu                                   

Gar akmeni trīdināj'.

 

Šai laikā, kad kaza un vilks,

Saule un tumsa rotaļājas, sanāksim

dziedāt, spēlēt,  

dejot un sagaidīt budēļus!


Gaidām jūs kopā ar ģimeni, draugiem un paziņām!

Ņemiet līdz labu garastāvokli, jums mīļas pasakas, 

dzejas vai dziesmas un mūzikas instrumentus.

 

Vakariņas pret ziedojumu sākot ar $10.
 Lūdzam ņemt līdz kādu saldumu, 

ko likt uz kopējā vakariņu galda.

 

>>>>>>>>>>>>>>III<<<<<<<<<<<<<<  

Come celebrate a traditional 

Latvian winter solstice 

with family and friends!

 

Please be sure to bring along 

good cheer, 

your dancing shoes and 

get ready to sing 

all night long!

 

Traditional Latvian style edibles 

with a seasonal Northern European flare 

will be available - $10. Please bring a dessert to share after dinner.

 

Filadelfijas Brīvo latvju biedrības telpās 

Latvian Society

7th un Spring Garden St.

More information visit

www.latviansociety.com
The Philadelphia Society of Free Letts (The Latvian Society) 531 N. 7th Street • Philadelphia PA • 19123-3501 | (215) 922-9798

Powered by Wild Apricot Membership Software