http://latviansociety.com/resources/Pictures/%20Biedribas%20Logo%20B.png?download

FILADELFIJAS BRĪVO LATVJU BIEDRĪBA
PHILADELPHIA SOCIETY OF FREE LETTS

Valsts svētki / Latvian Independence Day

  • 19 Nov 2016
  • 2:00 PM
  • at The Latvian Society

19. novembrī plkst. 2.00 Filadelfijas Brīvo latvju biedrības namā (531 N. 7th St., pie Spring Garden ielas) Latvijas dibināšanas atceres sarīkojums.  Svētku runu teiks Amerikas latviešu apvienības Kultūras nozares vadītāja Līga Ejupe.  Aktā piedalīsies Filadelfijas latviešu skolas audzēkņi.  Koncerta daļā—Latvijas postfolkloras grupa Iļģi.  Visi laipni aicināti uz pieņemšanu un Dzintara galda sarūpētām vakariņām pēc koncerta.  Rīko visas Filadelfijas un apkaimes latviešu draudzes un organizācijas.  Ieeja $25 (tiem, kuŗi ieradīsies tautastērpā--$15); labvēļu ziedojums—vismaz $50; bērniem un studentiem ieeja brīva.  Filadelfijas Latviešu organizāciju padome lūdz apmeklēt arī kopīgo Valstssvētku dievkalpojumu piektdien, 18. novembrī, plkst. 7.00, Sv. Jāņa draudzes dievnamā.


As Ilgi, the originator of Lavian postfolk, celebrates its 35th anniversary its North American fans are in for a treat.  The band will visit six cities: Yonkers Nov. 12; Boston Nov. 13.; Cleveland Nov. 16.; Toronto Nov. 18; Philadelphia Nov. 19; and Priedaine (Freehold, NJ) Nov. 20.  They will return to the U.S. in the summer of 2017 to perform at the Latvian Song and Dance Festival in Baltimore.

The event in Philadelphia will begin at 2 PM at the Latvian Society Hall, 531 N. 7th St.

More info about ILGI The Philadelphia Society of Free Letts (The Latvian Society) 531 N. 7th Street • Philadelphia PA • 19123-3501 | (215) 922-9798

Powered by Wild Apricot Membership Software