http://latviansociety.com/resources/Pictures/%20Biedribas%20Logo%20B.png?download

FILADELFIJAS BRĪVO LATVJU BIEDRĪBA
PHILADELPHIA SOCIETY OF FREE LETTS

Rudens iedziedāšana / Autumn sing along evening

  • 14 Nov 2015
  • 4:00 PM
  • at The Latvian Society

Rudens nāk, rudens nāk, visi koki gauži raud;
Priede, egle neraudāja, tām palika zaļi svārki.

Satiekamies Filadelfijas Brīvo latvju biedrībā sestdien 14. novembrī, plkst.4'os pp, lai iedziedātu rudeni un veļu laiku. Aicinām biedrus un draugus ņemt līdzi dainas, dzejas un dziesmu grāmatas, un, kas spēlē instrumentus, ņemt tos arī līdz!

Aicinām tos, kuri vēlēsies pieminēt vienu vai vairākus savus aizgājējus, aizdedzināšanai paņemt līdz vienu normāla lieluma baltu galda sveci jau savā mazajā svečturītī.

Gādāsim sāļo ēdamo, bet lūdzam jūs vest groziņu saldajam galdam. Ieeja -- ziedojums biedrībai. 

*********

Philadelphia Latvian Society invites you to celebrate the autumn and shades (of the departed -- veļi in Latvian) season.

Please bring a white candle in a small holder, if you have someone special that you'd like to mention that afternoon.

Sat. 11-14-15 at 4pm.

The Philadelphia Society of Free Letts (The Latvian Society) 531 N. 7th Street • Philadelphia PA • 19123-3501 | (215) 922-9798

Powered by Wild Apricot Membership Software