http://latviansociety.com/resources/Pictures/%20Biedribas%20Logo%20B.png?download

FILADELFIJAS BRĪVO LATVJU BIEDRĪBA
PHILADELPHIA SOCIETY OF FREE LETTS

Monthly Meeting

  • 18 Dec 2010
  • 12:00 PM - 6:00 PM
  • The Latvian Society
Monthly meeting.

Pensionāru Ziemassvētku eglītes paziņojums un Ziemassvētku koncerta ielūgums:

Labdien!

Lūdzu pavēstiet šīs ziņas tiem radiem, draugiem, paziņām un citiem, kuŗiem nav internets, vai kuŗu e-adreses nav zināmas.

Svētku sadraudzībā varbūt variet piedāvāt aizvest kādu(s) Jūsu tuvumā uz sarīkojumiem, vai arī nekautrējaties palūgt kādam Jūs paņemt līdzi. 

Filadelfijas pensionāru rīkotā Ziemassvētku eglīte būs sestdien, 18. decembrī.  
Pulcēšanās plkst. 12:00 dienā Brīvo latvju biedrības telpās.  Kuplinājumā būs svētbrīdis un dzejoļi.  Pa starpām padziedāsim Ziemassvētku dziesmas.  Apmainīsimies ar dāvanām un paēdīsim kopējas pusdienas, kuŗas viesiem maksās $5.-  Ieteiktā līdzņemamo dāvanu vērtība ir $5.- vai vairāk.  Nevien pensionāri, bet arī visu citu vecumu viesi laipni gaidīti!  Nākamā regulārā pensionāru sanāksme notiks otrdien, 4. janvārī.

Pēc eglītes būs MĒNEŠU SAPULCE. Mēs pārlikām svētdienas sapulci, lai visi varētu apmeklēt baptistu Ziemassvētku koncertu: 


ZIEMASSVĒTKU KONCERTS
Svētdien, 19. decembrī, plkst. 5os pēcpusdienā

Filadelfijas latv. baptistu draudzes dievnamā
6933 Sherwood Rd.

Piedalās:

KORIS – Diriģente Gunta Plostniece

SOLISTI:  Julia Plostniece; vijolnieki Daina Plostniece-Redpath, Keith Redpath, Guna Pantele, Augustins Tighe; čelliste Linda Aļļe-Murphy; pianiste/ērģelniece Ieva Carucci.

Programmā:
Ē. Ešenvalda kantāte “Ziemassvētku vakars”, daļas no Vivaldi “Gada laiki” un Ziemassvētku dziesmas.

Pēc koncerta sadraudzības brīdis pie kafijas.

Ziedojumi pie ieejas.The Philadelphia Society of Free Letts (The Latvian Society) 531 N. 7th Street • Philadelphia PA • 19123-3501 | (215) 922-9798

Powered by Wild Apricot Membership Software