http://latviansociety.com/resources/Pictures/%20Biedribas%20Logo%20B.png?download

FILADELFIJAS BRĪVO LATVJU BIEDRĪBA
PHILADELPHIA SOCIETY OF FREE LETTS

Latvian Independence Day/Valstssvētki

  • 15 Nov 2014
  • 2:00 PM
  • The Latvian Society
15. novembrī plkst. 2.00 Filadelfijas Brīvo latvju biedrības namā (531 N. 7th St., pie Spring Garden ielas) Latvijas valsts dibināšanas atceres sarīkojums.  Svētku runu teiks Vašingtonas universitātes Baltijas studiju programmas vadītājs Guntis Šmidchens.  Aktā piedalīsies Filadelfijas latviešu skolas audzēkņi. Koncerta daļā spēlēs pianists Reinis Zariņš, no Latvijas.  Visi laipni aicināti uz pieņemšanu un Dzintara galda sarūpētām vakariņām pēc koncerta.  Rīko visas Filadelfijas un apkaimes latviešu draudzes un organizācijas.  Ieeja $25 (tiem, kuŗi ieradīsies tautastērpā--$15); labvēļu ziedojums--vismaz $50; bērniem un studentiem ieeja brīva.  

Latvian Independence Day Celebration: Saturday, November 15, 2014, at 2 pm at the Philadelphia Society of Free Letts (531 N. 7th St.).  The guest speaker will be Guntis Šmidchens, head of the Baltic Studies Program at the University of Washington. A concert will follow the official program, with pianist Reinis Zariņš from Latvia.  Admission to the event, including the reception, is $25 ($15 for those in traditional Latvian dress).  Admission for children and students is free, for sponsors--a contribution of $50 or more. Dinner provided by the Amber Table will follow the concert.    

Filadelfijas Latviešu organizāciju padome lūdz ari apmeklēt kopīigo Valstssvētku dievkalpojumu otrdien, 18. novembrī, plkst. 7.00, Sv. Jāņa draudzes dievnamā. 

Everyone is cordially invited!  An ecumenical Independence Day service will be held at St. John's Latvian Lutheran Church in Newtown Square, PA  (301 N. Newtown Street Road).  The Philadelphia Society of Free Letts (The Latvian Society) 531 N. 7th Street • Philadelphia PA • 19123-3501 | (215) 922-9798

Powered by Wild Apricot Membership Software