http://latviansociety.com/resources/Pictures/%20Biedribas%20Logo%20B.png?download

FILADELFIJAS BRĪVO LATVJU BIEDRĪBA
PHILADELPHIA SOCIETY OF FREE LETTS

Pensionaru Eglite

  • 13 Dec 2014
  • 12:00 PM - 3:00 PM
  • Brivo latvju biedriba
Retiree Christmas Party

Pensionaru Eglite

Regulārā Filadelfijas latviešu pensionāru sanāksme decembrī nenotiks.  Tās vietā būs Ziemassvētku eglīte sestdien, 13. decembrī.  Pulcēsimies plkst. 12:00 dienā Brīvo latvju biedrības telpās, 531 North 7th Street.  Iesāksim eglīti ar svētbrīdi, tad padziedāsim Ziemassvētku dziesmas.  Apmainīsimies ar dāvānām un paēdīsim kopējas pusdienas, kuŗas viesiem maksās $5.-  Ieteiktā līdzņemamo dāvānu vērtība ir $5.- vai vairāk.  Nevien pensionāri, bet arī visu citu vecumu viesi laipni gaidīti!Nākamā regulārā pensionāru sanāksme notiks otrdien, 6. janvārī, 2015. gadā (AB).The Philadelphia Society of Free Letts (The Latvian Society) 531 N. 7th Street • Philadelphia PA • 19123-3501 | (215) 922-9798

Powered by Wild Apricot Membership Software